rok 2023


Zarządzenie nr 0050.0820.2023 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

05‑12‑2023 11:06:13
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zarządzenie nr 0050.0826.2023 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały, w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminów spłaty lub rozkładania na raty oraz niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny Gminy Ornontowice i jednostek podległych, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osoby uprawnionej do udzielania tych ulg

05‑12‑2023 08:51:01
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zarządzenie nr 0050.0818.2023 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za udzielenie pomocy w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

01‑12‑2023 12:12:38
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zarządzenie nr 0050.0817.2023 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

01‑12‑2023 12:11:41
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o wynikach konsultacji projektu Uchwały w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania dotacji celowych na realizację budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – konsultacje z organizacjami (...)

17‑11‑2023 10:25:50
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o wynikach konsultacji projektu Uchwały w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania dotacji celowych z budżetu Gminy Ornontowice na realizację przedsięwzięć służących ograniczeniu niskiej emisji – konsultacje z organizacjami (...)

17‑11‑2023 10:25:09
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o wyniku konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Ornontowice w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Ornontowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024

07‑11‑2023 14:54:04
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zarządzenie nr 0050.0810.2023 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu Uchwały w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania dotacji celowych z budżetu Gminy Ornontowice na realizację przedsięwzięć służących ograniczeniu niskiej emisji

07‑11‑2023 10:36:40
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zarządzenie nr 0050.0808.2023 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu Uchwały w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania dotacji celowych na realizację budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

07‑11‑2023 10:35:47
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zarządzenie Nr 0050.0801.2023 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 25 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Ornontowice w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Ornontowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024

25‑10‑2023 11:08:21
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 42 Numer strony: 1  2  3  4  5  
Informacja wytworzona przez:
Marek Malczyk , w dniu:  17‑01‑2023 14:37:28
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Iwona Skrzypczyk , w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
05‑12‑2023 11:06:48
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive