rok 2018


Informacja o wyniku konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Ornontowice

19‑12‑2018 09:00:56

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Ornontowicach na 2019 r.

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Ornontowice

27‑11‑2018 17:00:14

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Ornontowicach na 2019 r.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o wyniku konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Ornontowice

28‑11‑2018 15:39:41

w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Ornontowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Ornontowice w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice 2019-2024

23‑11‑2018 12:57:30

Zarządzenie nr 0050.0001.2018 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 23.11.2018 roku w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Ornontowice w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice 2019-2024

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały budżetowej Gminy Ornontowice na rok 2019

23‑11‑2018 12:53:19

Zarządzenie nr 0050.0002.2018 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 23.11.2018 roku w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały budżetowej Gminy Ornontowice na rok 2019.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Ornontowice

20‑11‑2018 15:34:33

w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Ornontowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o wyniku konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Ornontowice

07‑11‑2018 15:40:54

w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o wyniku konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Ornontowice

07‑11‑2018 15:40:17

 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ornontowic

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy

26‑10‑2018 13:48:41

w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Ornontowice

26‑10‑2018 13:47:09

 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ornontowic

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 56 Numer strony: 1  2  3  4  5  
Informacja wytworzona przez:
Iwona Skrzypczyk , w dniu:  28‑12‑2017 14:29:44
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Iwona Skrzypczyk , w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
21‑12‑2018 09:05:07
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive