rok 2011


Wynik konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Ornontowice

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

Zakończono konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Ornontowice

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wynik konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Ornontowice w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

Zakończono konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Ornontowice w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wynik konsultacji projektu uchwały budżetowej Gminy Ornontowice na rok 2012

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

Zakończono konsultacje projektu uchwały budżetowej Gminy Ornontowice na rok 2012

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Ornontowice

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

Zarządzenia Nr 107/2011 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 7 grudnia 2011 r.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Ornontowice w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

Zarządzenia Nr 106/2011 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 7 grudnia 2011 r.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje projektu uchwały budżetowej Gminy Ornontowice na rok 2012

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

Zarządzenia Nr 105/2011 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 7 grudnia 2011 r.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wynik konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ornontowice

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

Zakończono konsultacje projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ornontowice

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wynik konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Ornontowicach na 2012 rok

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

Zakończono konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Ornontowicach na 2012 rok

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ornontowice

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

Zarządzenia Nr 96/2011 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 8 listopada 2011 r.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Ornontowicach na 2012 rok

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

Zarządzenia Nr 95/2011 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 8 listopada 2011 r.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 30 Numer strony: 1  2  3  
Informacja wytworzona przez:
Stan. ds.Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi , w dniu:  24‑02‑2011 12:56:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Maria Świerc , w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
23‑04‑2012 10:51:26
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive