rok 2020


Informacja o wyniku konsultacji projektu Uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granicy Aglomeracji Ornontowice

30‑12‑2020 10:26:32
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie konsultacji projektu Uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granicy Aglomeracji Ornontowice

22‑12‑2020 14:30:48
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o wyniku konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Ornontowice

19‑11‑2020 14:32:57
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o wyniku konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Ornontowice

13‑11‑2020 13:05:00
w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Ornontowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Ornontowice

09‑11‑2020 11:38:16
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Ornontowice

05‑11‑2020 11:13:51
w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Ornontowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o wyniku konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Ornontowice

22‑10‑2020 13:24:28

w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania dotacji celowych z budżetu
Gminy Ornontowice na realizację przedsięwzięć służących ograniczeniu niskiej emisji.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o wyniku konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Ornontowice

22‑10‑2020 14:43:24
w sprawie stawek na podatek od nieruchomości na 2021 rok.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o wyniku konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Ornontowice

22‑10‑2020 14:41:47
w sprawie określenia wysokości stawek na podatek od środków transportowych na 2021 rok.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o wyniku konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Ornontowice

20‑10‑2020 10:26:21
w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania uzdolnionym uczniom stypendium Wójta Gminy Ornontowice
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 42 Numer strony: 1  2  3  4  5  
Informacja wytworzona przez:
Iwona Skrzypczyk , w dniu:  13‑02‑2020 14:09:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Iwona Skrzypczyk , w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
30‑12‑2020 10:27:16
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive