Z A Ł A T W S P R A W Ę


Ogólne zasady załatwiania spraw w urzędach reguluje ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19600300168

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity DzU. Z 2020r. poz. 2176, z 2021 r. poz. 1598, poz 1641) nakłada na samorządy obowiązek publikowania w Biuletynie Informacji Publicznej informacji o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw, oraz obowiązek informowania o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania.

Obecnie istnieje możliwość załatwiania spraw w formie elektronicznej, za pośrednictwem internetu z wykorzystaniem:

 

Informacja wytworzona przez:
Dawid Wiercioch , w dniu:  10‑05‑2011 09:31:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Ewa Naczyńska , w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
26‑11‑2021 09:21:08
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive