Z A Ł A T W S P R A W Ę


Ogólne zasady załatwiania spraw w urzędach reguluje ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23, 868, 996

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19600300168

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (DzU. nr 112, poz. 1198 z późniejszymi zmianami) nakłada na samorządy obowiązek publikowania w Biuletynie Informacji Publicznej informacji

o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw, oraz obowiązek informowania o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania.

Obecnie istnieje możliwość załatwiania spraw w formie elektronicznej, za pośrednictwem internetu z wykorzystaniem:

systemu SEKAP.

Strona logowania dostępna jest pod adresem: https://www.sekap.pl/login.seam?cid=26006

lub

systemu ePUAP

Strona logowania pod adresem: http://epuap.gov.pl/wps/portal/

 

SPRAWDŹ JAKIE SPRAWY MOŻESZ ZAŁATWIĆ ELEKTRONICZNIE W GMINIE ORNONTOWICE (w tym również druki do pobrania):

KATALOG USŁUG

Informacja wytworzona przez:
Iwona Skrzypczyk
email: iwona.skrzypczyk@ornontowice.pl tel.:32 3306225 fax: 32 3306214
, w dniu:  10‑05‑2011 09:31:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Ewa Naczyńska
email: ewa.naczynska@ornontowice.pl tel.:32 3306218 fax: 32 3306214
, w dniu:  10‑05‑2011 09:31:00
Data ostatniej aktualizacji:
07‑10‑2016 12:03:12
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie