BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJPodstawy prawne Biuletynu Informacji Publicznej

W 2001 roku - na podstawie art.61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej - została ogłoszona Ustawa o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z poźn. zm.). Ustawa ta określając zakres przedmiotowy i podmiotowy dostępu do informacji publicznej wskazała także tryby dostępu do takich informacji. Na pierwszym miejscu ustawa wymieniła tryb ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP).

Podstawowym aktem wykonawczym regulującym funkcjonowanie Biuletynu Informacji Publicznej jest Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.
Informacja wytworzona przez:
Ewa Naczyńska , w dniu:  12‑05‑2011 13:59:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Ewa Naczyńska , w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
02‑03‑2012 12:33:45
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive