rok 2012


Informacja o wyniku konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Ornontowice w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o wyniku konsultacji projektu uchwały budżetowej Gminy Ornontowice na rok 2013

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Nr 232/2012 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 10 grudnia 2012 r.

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany w Uchwale Nr LIX/498/10 Rady Gminy Ornontowice z dnia 27.10.2010r. dotyczącej zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ornontowice.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zarządzenie nr 225/2012 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 29 listopada 2012 r.

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Ornontowice w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zarządzenie nr 224/2012 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 29 listopada 2012 r.

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały budżetowej Gminy Ornontowice na rok 2013

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o wyniku konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Ornontowice

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Ornontowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o wyniku konsultacji projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2013r.

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zarządzenie nr 218/2012 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Ornontowice

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Ornontowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zarządzenie Wójta Gminy Ornontowice 213/2012 z dnia 31.10.2012r. w sprawie ogłoszenia konsultacji

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2013r.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wynik konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Ornontowice w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Zdrowia

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 24 Numer strony: 1  2  3  
Informacja wytworzona przez:
Stan. ds.Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi , w dniu:  05‑01‑2012 12:30:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Ewa Naczyńska
email: ewa.naczynska@ornontowice.pl tel.:32 3306218 fax: 32 3306214
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
23‑04‑2012 10:51:16
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive