rok 2022


Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

30‑11‑2022 08:21:51
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o zakończeniu konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców

17‑11‑2022 12:02:24
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o zakończeniu konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Ornontowice

17‑11‑2022 11:33:55
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ornontowice

09‑11‑2022 16:19:04
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców

09‑11‑2022 16:17:48
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Ornontowice w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Ornontowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023

07‑11‑2022 08:31:38
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o wynikach konsultacji w sprawie projektu Uchwały Rady Gminy Ornontowice w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ornontowicach

18‑10‑2022 14:15:20
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o zakończeniu konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Ornontowice

18‑10‑2022 11:34:45
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wyniki konsultacji projektu uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ornontowice od 1 stycznia 2023 r.:

11‑10‑2022 13:21:05
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ornontowice

10‑10‑2022 14:42:10
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 40 Numer strony: 1  2  3  4  
Informacja wytworzona przez:
Iwona Skrzypczyk , w dniu:  13‑01‑2022 13:56:51
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marek Malczyk , w dniu:  13‑01‑2022 13:56:51
Data ostatniej aktualizacji:
02‑12‑2022 08:22:44
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie