rok 2021


Informacja o wyniku konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Ornontowice w roku szkolnym 2021/2022

16‑06‑2021 14:57:29
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Ornontowice w roku szkolnym 2021/2022

08‑06‑2021 11:39:15
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie konsultacji projektu Uchwały w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku

30‑03‑2021 13:21:55
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o wyniku konsultacji projektu Uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ornontowice

25‑03‑2021 14:40:09
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o wyniku konsultacji projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminów spłaty lub rozkładania na raty oraz niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny Gminy Ornontowice i jednostek podległych, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osoby uprawnionej do udzielania tych ulg

18‑03‑2021 13:37:23
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie konsultacji projektu Uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ornontowice

17‑03‑2021 15:51:25
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie konsultacji projektu Uchwały, w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminów spłaty lub rozkładania na raty oraz niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny Gminy Ornontowice i jednostek podległych, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osoby uprawnionej do udzielania tych ulg

08‑03‑2021 07:33:08
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o wyniku konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ornontowice na rok 2021”.

18‑02‑2021 11:58:07
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o wyniku konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Ornontowice w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/397/18 Rady Gminy Ornontowice z dnia 26 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ornontowicach

22‑01‑2021 12:30:48
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie konsultacji projektu Uchwały w sprawie przyjęcia “Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ornontowice na rok 2021”

08‑02‑2021 14:17:47
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 11 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Iwona Skrzypczyk
email: iwona.skrzypczyk@ornontowice.pl tel.:32 3306225 fax: 32 3306214
, w dniu:  14‑01‑2021 13:04:51
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Iwona Skrzypczyk
email: iwona.skrzypczyk@ornontowice.pl tel.:32 3306225 fax: 32 3306214
, w dniu:  14‑01‑2021 13:04:51
Data ostatniej aktualizacji:
16‑06‑2021 14:58:05
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie