rok 2023


Informacja o wyniku konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ornontowice na rok 2023”

14‑03‑2023 14:46:15
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

INFORMACJA O WYNIKU KONSULTACJI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI Z PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA „Projektu Uchwały, w sprawie nagród i wyróżnień Wójta Gminy Ornontowice za osiągnięte wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej ”.

23‑02‑2023 14:43:42
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

ZARZĄDZENIE NR 0050.0717.2023 WÓJTA GMINY ORNONTOWICE z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu Uchwały, w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ornontowice na rok 2023".

23‑02‑2023 14:29:07
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zarządzenie Nr 0050.0713.2023 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu Uchwały, w sprawie nagród i wyróżnień Wójta Gminy Ornontowice za osiągnięte wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej

15‑02‑2023 16:24:21
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o wynikach konsultacji w sprawie: projektu Uchwały Rady Gminy Ornontowice w sprawie zmiany uchwały Nr IV/30/19 Rady Gminy Ornontowice z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

01‑02‑2023 09:33:13
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o wynikach konsultacji w sprawie: projektu Uchwały Rady Gminy Ornontowice w sprawie zmiany uchwały nr IV/31/19 Rady Gminy Ornontowice z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej

01‑02‑2023 09:32:37
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o wynikach konsultacji w sprawie: projektu Uchwały Rady Gminy Ornontowice w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ornontowicach

01‑02‑2023 09:31:50
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o wynikach konsultacji projektu Uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – konsultacje z organizacjami (...)

27‑01‑2023 12:23:10
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o wynikach konsultacji projektu Uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz pozbywania się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych – konsultacje z organizacjami (...)

27‑01‑2023 12:22:20
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o wynikach konsultacji projektu Uchwały w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ornontowice – konsultacje z organizacjami (...)

27‑01‑2023 12:21:05
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 18 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Marek Malczyk
email: marek.malczyk@ornontowice.pl
, w dniu:  17‑01‑2023 14:37:28
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Iwona Skrzypczyk
email: iwona.skrzypczyk@ornontowice.pl tel.:32 3306225 fax: 32 3306214
, w dniu:  17‑01‑2023 14:37:28
Data ostatniej aktualizacji:
14‑03‑2023 14:46:41
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie