rok 2023


Zarządzenie nr 0050.0818.2023 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za udzielenie pomocy w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

01‑12‑2023 12:12:38
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zarządzenie nr 0050.0817.2023 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

01‑12‑2023 12:11:41
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o wynikach konsultacji projektu Uchwały w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania dotacji celowych na realizację budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – konsultacje z organizacjami (...)

17‑11‑2023 10:25:50
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o wynikach konsultacji projektu Uchwały w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania dotacji celowych z budżetu Gminy Ornontowice na realizację przedsięwzięć służących ograniczeniu niskiej emisji – konsultacje z organizacjami (...)

17‑11‑2023 10:25:09
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o wyniku konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Ornontowice w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Ornontowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024

07‑11‑2023 14:54:04
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zarządzenie nr 0050.0810.2023 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu Uchwały w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania dotacji celowych z budżetu Gminy Ornontowice na realizację przedsięwzięć służących ograniczeniu niskiej emisji

07‑11‑2023 10:36:40
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zarządzenie nr 0050.0808.2023 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu Uchwały w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania dotacji celowych na realizację budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

07‑11‑2023 10:35:47
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zarządzenie Nr 0050.0801.2023 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 25 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Ornontowice w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Ornontowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024

25‑10‑2023 11:08:21
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o wynikach konsultacji projektu Uchwały w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ornontowice – konsultacje z organizacjami (...)

18‑10‑2023 13:59:13
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o wyniku konsultacji projektu uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ornontowice od 1 stycznia 2024 roku

16‑10‑2023 08:32:38
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 40 Numer strony: 1  2  3  4  
Informacja wytworzona przez:
Marek Malczyk , w dniu:  17‑01‑2023 14:37:28
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Iwona Skrzypczyk , w dniu:  17‑01‑2023 14:37:28
Data ostatniej aktualizacji:
01‑12‑2023 12:13:09
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie