rok 2024


Protokół z zakończenia konsultacji projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminów spłaty lub rozkładania na raty oraz niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny Gminy Ornontowice i jednostek podległych, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osoby uprawnionej do udzielania tych ulg – konsultacje z organizacjami (…)

19‑06‑2024 11:52:08
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zarządzenie Nr 0050.0018.2024 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 12 czerwca 2024 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Ornontowice

12‑06‑2024 16:11:20
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zarządzenie nr 0050.0016.2024 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 11 czerwca 2024 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

12‑06‑2024 11:36:48
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zarządzenie nr 0050.0017.2024 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 11 czerwca 2024 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały, w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminów spłaty lub rozkładania na raty oraz niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny Gminy Ornontowice i jednostek podległych, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osoby uprawnionej do udzielania tych ulg

11‑06‑2024 14:37:47
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o wynikach konsultacji projektu Uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody w części dotyczącej jednego dębu szypułkowego wchodzącego w skład pomnika przyrody – konsultacje z organizacjami (...)

27‑05‑2024 11:04:03
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zarządzenie nr 0050.0006.2024 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 15 maja 2024 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu Uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody w części dotyczącej jednego dębu szypułkowego wchodzącego w skład pomnika przyrody

15‑05‑2024 12:35:19
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o wyniku konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ornontowice na rok 2024”

20‑02‑2024 13:54:24
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o wyniku konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Ornontowice w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Ornontowice w organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024

15‑02‑2024 07:15:04
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zarządzenie nr 0050.0868.2024 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 13 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu Uchwały, w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ornontowice na rok 2024"

13‑02‑2024 13:49:23
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zarządzenie Nr 0050.0865.2024 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Ornontowice w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Ornontowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024

07‑02‑2024 14:13:24
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 16 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Marek Malczyk , w dniu:  17‑01‑2024 15:01:40
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Iwona Skrzypczyk , w dniu:  17‑01‑2024 15:01:40
Data ostatniej aktualizacji:
19‑06‑2024 11:53:04
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie