KONTROLE


Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli

Art. 6.1. ustawy o dostępie do informacji publicznej stanowi w ppkt. 4a, że udostępnieniu podlega m.in. dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających.
Zgodnie z ustawą ta część BIP przeznaczona jest na publikację protokołów kontroli, wystąpień pokontrolnych organów szkoły oraz odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne. Aby dotrzeć do informacji, należy wybrać odpowiedni odnośnik (link) w bocznym menu.

Kontrole wewnętrzne w Gminie Ornontowice odbywają się na podstawie zatwierdzonego przez Wójta Gminy "Planu kontroli wewnętrznej" na dany rok kalendarzowy.

W okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. przeprowadzono w jednostkach organizacyjnych, u podmiotów otrzymujących dotacje i w Urzędzie Gminy 11 kontroli oraz dodatkowo utworzono rejestr ryzyk.

Informacje o efektach i wnioskach z przeprowadzanych obecnie kontroli zostaną zamieszczone po ich zakończeniu.

Informacja wytworzona przez:
Anna Gryń-Piontek , w dniu:  19‑11‑2008 09:32:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Daria Konieczna , w dniu:  19‑11‑2008 09:32:00
Data ostatniej aktualizacji:
16‑01‑2019 10:08:40
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie