rok 2019


Informacja o wyniku konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Ornontowice

22‑05‑2019 15:02:18

w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Ornontowice

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o wyniku konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Ornontowice

22‑05‑2019 14:57:19

w sprawie zmiany Uchwały Nr II/14/18 Rady Gminy Ornontowice z dnia 28 listopada 2018r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Ornontowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Ornontowice

14‑05‑2019 15:50:18

w sprawie zmiany Uchwały Nr II/14/18 Rady Gminy Ornontowice z dnia 28 listopada 2018r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Ornontowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Ornontowice

14‑05‑2019 15:49:10
w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Ornontowice
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Ornontowice

07‑05‑2019 15:28:11
w sprawie przyjęcia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej w Ornontowicach
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o wyniku konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Ornontowice

25‑04‑2019 14:33:53

w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o wyniku konsultacji projektu Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Ornontowice na lata 2019-2023

25‑04‑2019 14:32:47
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o wyniku konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Ornontowice

25‑04‑2019 08:35:00

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 - letnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ornontowice

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o wyniku konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Ornontowice

19‑04‑2019 14:09:00

w sprawie zmian w załączniku do Uchwały Nr V/41/19 Rady Gminy Ornontowice z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania dotacji celowych z budżetu Gminy Ornontowice na realizację przedsięwzięć służących ograniczeniu niskiej emisji, zmienionej Uchwałą Nr VI/54/19 Rady Gminy Ornontowice z dnia 21 marca 2019 r.

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Ornontowice

17‑04‑2019 14:51:34

w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 31 Numer strony: 1  2  3  4  
Informacja wytworzona przez:
Iwona Skrzypczyk
email: iwona.skrzypczyk@ornontowice.pl tel.:32 3306225 fax: 32 3306214
, w dniu:  11‑01‑2019 10:58:03
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Iwona Skrzypczyk
email: iwona.skrzypczyk@ornontowice.pl tel.:32 3306225 fax: 32 3306214
, w dniu:  11‑01‑2019 10:58:03
Data ostatniej aktualizacji:
22‑05‑2019 15:04:28
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie