rok 2019


Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Ornontowice

12‑03‑2019 10:15:45
w sprawie ustalenia planu sieci publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Ornontowice oraz określenia granic obwodu publicznej szkoły podstawowej, od dnia 1 września 2019 roku
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Ornontowice

11‑03‑2019 11:00:20

w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ornontowice na rok 2019".

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Ornontowice

11‑03‑2019 12:57:07

w sprawie zmian w Uchwale Nr V/41/19 Rady Gminy Ornontowice z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania dotacji celowych z budżetu Gminy Ornontowice na realizację przedsięwzięć służących ograniczeniu niskiej emisji

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o wyniku konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Ornontowice

26‑02‑2019 13:05:46

w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania dotacji celowych z budżetu Gminy Ornontowice na realizację przedsięwzięć służących ograniczeniu niskiej emisji

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o wyniku konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Ornontowice

26‑02‑2019 13:04:24

w sprawie zmian w załączniku do Uchwały Nr XXIX/247/17 Rady Gminy Ornontowice z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów określonych w art. 403 ust. 4 Prawo ochrony środowiska w Gminie Ornontowice

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o wyniku konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Ornontowice

27‑02‑2019 09:01:48

w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ornontowice

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Ornontowice

19‑02‑2019 08:05:41
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ornontowice
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Ornontowice

13‑02‑2019 07:00:50

w sprawie zmian w załączniku do Uchwały Nr XXIX/247/17 Rady Gminy Ornontowice z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów określonych w art. 403 ust. 4 Prawo ochrony środowiska w Gminie Ornontowice

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Ornontowice

13‑02‑2019 07:00:31

w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania dotacji celowych z budżetu Gminy Ornontowice na realizację przedsięwzięć służących ograniczeniu niskiej emisji

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o wyniku konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Ornontowice

21‑01‑2019 11:57:56

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim programem w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 15 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Iwona Skrzypczyk
email: iwona.skrzypczyk@ornontowice.pl tel.:32 3306225 fax: 32 3306214
, w dniu:  11‑01‑2019 10:58:03
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Iwona Skrzypczyk
email: iwona.skrzypczyk@ornontowice.pl tel.:32 3306225 fax: 32 3306214
, w dniu:  11‑01‑2019 10:58:03
Data ostatniej aktualizacji:
13‑03‑2019 10:16:58
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie