rok 2019


Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Ornontowice

19‑02‑2019 08:05:41
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ornontowice
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Ornontowice

13‑02‑2019 07:00:50

w sprawie zmian w załączniku do Uchwały Nr XXIX/247/17 Rady Gminy Ornontowice z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów określonych w art. 403 ust. 4 Prawo ochrony środowiska w Gminie Ornontowice

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Ornontowice

13‑02‑2019 07:00:31

w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania dotacji celowych z budżetu Gminy Ornontowice na realizację przedsięwzięć służących ograniczeniu niskiej emisji

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o wyniku konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Ornontowice

21‑01‑2019 11:57:56

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim programem w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o wyniku konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Ornontowice

21‑01‑2019 11:57:12

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o wyniku konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Ornontowice

21‑01‑2019 11:53:17

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019-2021

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Ornontowice

10‑01‑2019 11:11:06

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim programem w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Ornontowice

10‑01‑2019 11:08:50
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Ornontowice

28‑11‑2018 11:06:25

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019-2021

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Ewa Naczyńska
email: ewa.naczynska@ornontowice.pl tel.:32 3306218 fax: 32 3306214
, w dniu:  11‑01‑2019 10:58:03
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Iwona Skrzypczyk
email: iwona.skrzypczyk@ornontowice.pl tel.:32 3306225 fax: 32 3306214
, w dniu:  11‑01‑2019 10:58:03
Data ostatniej aktualizacji:
19‑02‑2019 08:07:46
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie