Wystąpienia pokontrolne


Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
5,9MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
67KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Zalecenia pokontrolne

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

Wystąpienie pokontrolne dotyczące kontroli przeprowadzonej w Centrum Kultury i Promocji ARTeria w Ornontowicach w dniu 01.08.2014 r. w zakresie oceny przebiegu wykonania planu finansowego w I półroczu 2014 r. na podstawie przedłożonego sprawozdania z działalności w I półroczu 2014 r.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wystąpienie pokontrolne - NIK

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

Wystąpienie pokontrolne dotyczące protokołu z kontroli pozyskiwania przez Gminę Ornontowice lokali i pomieszczeń mieszkalnych dla osób najuboższych, w latach 2004-2010 przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Ornontowice z siedzibą przy ulicy Zwycięstwa 26a w Ornontowicach w dniach od 22.04.2010 r. do 26.05.2010 r.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wystąpienie pokontrolne RIO Katowice

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

Wystąpienie pokontrolne dotyczące protokołu z kontroli w zakresie ustaleń ogólno-organizacyjnych, księgowości i sprawozdawczości, budżetu jednostki samorządu terytorialnego, gospodarki mieniem, rozliczenia jednostki samorządu terytorialnego z jednostkami organizacyjnymi i innych ustaleń za okres od 1 stycznia 2008 r. do dnia zakończenia kontroli w Urzędzie Gminy Ornontowice z siedzibą przy ulicy Zwycięstwa 26a w Ornontowicach w dniach od 24.05.2015 r. do 06.07.2012 r.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wystąpienie pokontrolne PIP

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

Wystąpienie pokontrolne dotyczące protokołu z kontroli terminowości wypłat i poprawności naliczania wynagrodzenia za pracę, czas pracy oraz innych świadczeń ze stosunku pracy przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Ornontowice z siedzibą przy ulicy Zwycięstwa 26a w Ornontowicach w dniach 13, 19, 20.07.2011 r.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wystąpienie pokontrolne NIK

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

Wystąpienie pokontrolne dotyczące protokołu z kontroli realizacji przez Gminę Ornontowice zadań w zakresie infrastruktury wodno-ściekowej w okresie od 1 stycznia 2007 r. do dnia zakończenia kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Ornontowice z siedzibą przy ulicy Zwycięstwa 26a w Ornontowicach w dniach od 04.04.2011 r. do 27.05.2011 r.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zalecenia pokontrolne

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

Kontrola przeprowadzona w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Ornontowicach w dniach od 09.06.2008 r. do 31.07.2008 r. w zakresie prawidłowości planowania kosztów działalności i gospodarki finansowej oraz ich realizacja za 2006 r. i 2007 r.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zalecenia pokontrolne

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

Kontrola przeprowadzona w Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Ornontowicach w dniach od 03.11.2008 r. do 19.12.2008 r. w zakresie prawidłowości planowania kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz ich realizacja za 2007 r.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Anna Gryń-Piontek , w dniu:  19‑11‑2008 12:02:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Daria Konieczna , w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
20‑12‑2016 12:34:07
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive