Wystąpienia pokontrolne


Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
4,9MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
403KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Wystąpienie pokontrolne RIO
20‑07‑2020 14:18:39
Kontrola przeprowadzona przez Inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej Katowice w dniach od 18 luty do 30 kwietnia 2020 r. dot. kompleksowej gospodarki finansowej Gminy Ornontowice za okres od 1 stycznia 2016 r. do 30 kwietnia 2020 r.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
360KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zarządzenie pokontrolne - WIOS
20‑05‑2020 15:35:32
Protokół kontroli zrealizowanej w ramach ogólnopolskiego cyklu kontrolnego reazlizowanego na polecenie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie, którego celem jest sprawdzenie organizacji systemu gospodarowania odpadami kmunalnymi w gminach oraz sposób wdrażania i realizacji przepisów znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a takze działań podejmowanych przez Gminę w trybie art. 26 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach Gminy Ornontowice przeprowadzonej przez Inspektorów WIOS Katowice w dniach od 18 grudnia 2019 r., 28 stycznia i 13 lutego 2020 r. za okres 7 lat tj. od 2013r. do 2019r.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
3,1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Wystąpienie pokontrolne - RIO
20‑12‑2016 12:20:06
Kontrola przeprowadzona przez Inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej Katowice w dniach od 14 marca do 22 kwietnia 2016 r. dot. kompleksowej gospodarki finansowej Gminy Ornontowice za okres od 1 stycznia 2012 r. do 22 kwietnia 2016 r.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
5,9MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Wystąpienie pokontrolne - ŚUW
20‑12‑2016 12:04:03
Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków w 2014 i 2015 r.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
67KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Zalecenia pokontrolne

08‑09‑2014 14:03:58

Wystąpienie pokontrolne dotyczące kontroli przeprowadzonej w Centrum Kultury i Promocji ARTeria w Ornontowicach w dniu 01.08.2014 r. w zakresie oceny przebiegu wykonania planu finansowego w I półroczu 2014 r. na podstawie przedłożonego sprawozdania z działalności w I półroczu 2014 r.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wystąpienie pokontrolne - NIK

20‑08‑2013 13:38:16

Wystąpienie pokontrolne dotyczące protokołu z kontroli pozyskiwania przez Gminę Ornontowice lokali i pomieszczeń mieszkalnych dla osób najuboższych, w latach 2004-2010 przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Ornontowice z siedzibą przy ulicy Zwycięstwa 26a w Ornontowicach w dniach od 22.04.2010 r. do 26.05.2010 r.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wystąpienie pokontrolne RIO Katowice

23‑01‑2013 14:13:03

Wystąpienie pokontrolne dotyczące protokołu z kontroli w zakresie ustaleń ogólno-organizacyjnych, księgowości i sprawozdawczości, budżetu jednostki samorządu terytorialnego, gospodarki mieniem, rozliczenia jednostki samorządu terytorialnego z jednostkami organizacyjnymi i innych ustaleń za okres od 1 stycznia 2008 r. do dnia zakończenia kontroli w Urzędzie Gminy Ornontowice z siedzibą przy ulicy Zwycięstwa 26a w Ornontowicach w dniach od 24.05.2015 r. do 06.07.2012 r.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wystąpienie pokontrolne PIP

05‑12‑2011 09:39:48

Wystąpienie pokontrolne dotyczące protokołu z kontroli terminowości wypłat i poprawności naliczania wynagrodzenia za pracę, czas pracy oraz innych świadczeń ze stosunku pracy przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Ornontowice z siedzibą przy ulicy Zwycięstwa 26a w Ornontowicach w dniach 13, 19, 20.07.2011 r.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 13 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Anna Gryń-Piontek , w dniu:  19‑11‑2008 12:02:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Daria Konieczna , w dniu:  19‑11‑2008 12:02:00
Data ostatniej aktualizacji:
04‑08‑2021 09:49:12
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie