Protokoły kontroli


Plik pdf Kontrola wewnętrzna
16‑01‑2019 10:09:29
Kontrola Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie prawidłowości załatwiania spraw dodatków mieszkaniowych w roku 2018 oraz dokonywania w roku 2018 wydatków kwalifikowanych do Rozdziału 85219 § 4210, 4270, 4300 i 4410 klasyfikacji budżetowej pod względem zgodności z zasadami dokonywania wydatków określonymi w przepisach ustawy o finansach publicznych. 
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
611KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Kontrola wewnętrzna
12‑12‑2018 13:01:11
Kontrola w zakresie wykorzystania przez ARTerię - Centrum Kultury i Promocji dotacji podmiotowej otrzymanej z budżetu Gminy Ornontowice w roku 2017, w tym w szczególności w zakresie prawidłowości dokonywania wybranych wydatków ze środków dotacji. 
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
615KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Kontrola wewnętrzna
16‑11‑2018 12:11:49
Ocena prawidłowości sporządzenia przez dotowanego sprawozdania z rozliczenia dotacji oraz ocena zgodności wykonania zadania z umową dotacyjną, w tym ocena prawidłowości wydatkowania środków przekazanej dotacji przez Fundację "BRAJLÓWKA" z siedzibą w Łaziskach Górnych w okresie od 01.07.2018 r. do 30.09.2018 r.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
494KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Kontrola wewnętrzna
24‑08‑2018 11:18:18
Ocena wykorzystania udzielonej dotacji na podstawie przedłożonego sprawozdania za I półrocze 2018 z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Ornontowicach.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
407KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Kontrola wewnętrzna
24‑08‑2018 11:16:07
Ocena wykorzystania udzielonej dotacji na podstawie przedłożonego sprawozdania za I półrocze 2018 z wykonania planu finansowego ARTerii Centrum Kultury i Promocji.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
460KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Kontrola zewnętrzna - ZUS Rybnik
18‑06‑2018 11:27:09
Kontrola przeprowadzona w Urzędzie Gminy Ornontowice min. w zakresie prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i ich wypłacania, opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe oraz wystawiania zaświadczeń dla celów ubezpieczeń społecznych za 2017 rok.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
845KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Kontrola wewnętrzna
18‑05‑2018 10:06:19

Kontrola w zakresie prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji otrzymanej przez Katolickie Przedszkole Niepubliczne Sióstr Służebniczek NMP im. Aniołów Stróżów z budżetu Gminy Ornontowice w 2017 roku wraz z kontrolą danych przekazywanych do Urzędu Gminy stanowiących podstawę ustalenia wysokości dotacji.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,3MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Kontrola wewnętrzna
18‑05‑2018 10:03:08

Kontrola w zakresie wybranych zagadnień gospodarki finansowej Zakładu Usługowo – Pomocniczego dla Jednostek Oświatowych, w tym zgodności dokonywania wybranych wydatków z zasadami określonymi w przepisach ustawy o finansach publicznych w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
3,7MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Kontrola wewnętrzna
04‑05‑2018 11:14:42
Prawidłowość gospodarowania w roku szkolnym 2017/2018  środkami funduszy Rad Rodziców działających w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ornontowicach.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
280KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Kontrola wewnętrzna
19‑03‑2018 08:22:23
Ocena prawidłowości sporządzenia przez dotowanego sprawozdania z rozliczenia dotacji oraz ocena zgodności wykonania zadania z umową dotacyjną, w tym ocena prawidłowości wydatkowania środków przekazanej dotacji przez Fundację "Szafa Gra" z siedzibą w Mikołowie-Bujakowie w okresie od 13.03.2017 r. do 31.12.2017 r.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
739KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 132 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 14
Informacja wytworzona przez:
Anna Gryń-Piontek , w dniu:  17‑03‑2009 08:58:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Administrator Administrator
email: ug@ornontowice.pl tel.:(32) 235 53 20
, w dniu:  17‑03‑2009 08:58:00
Data ostatniej aktualizacji:
16‑01‑2019 10:23:51
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie