Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej


Nazwa
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Kontakt 43-178 Ornontowice ul. Żabik 9, lokale 6 i 9
tel.32 235-45-03
tel. kom. 796-076-480; 794-403-158
Forma
prawna/organizacyjna
jednostka budżetowa - ośrodek pomocy społecznej
BIP: https://gops-ornontowice.bip.gov.pl/
e-mail: gops@ornontowice.pl
Godziny pracy pon., wt., czw.: 7.00-15:00; śr.: 7:00-17:00; pt.: 7:00-13:00
 

Kierownictwo:

Dyrektor: Teresa Gendarz
od dnia 01.02.2022 r.

 

Dyrektor: Karina Mura
od dnia 01.08.2020 r. do dnia 31.01.2022 r.

Dyrektor - Irena Jabłonka
od dnia: 01.08.1991 r. do dnia 31.07.2020 r.

 

Informacje

Jeżeli jesteś mieszkańcem Ornontowic i znalazłeś się w trudnej sytuacji życiowej, z którą nie możesz sobie poradzić przywykorzystaniu własnych środków, możliwości i uprawnień, zgłoś się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ornontowicach. Procedura ubiegania się o pomoc rozpoczyna się od wizyty u pracownika socjalnego. Jest to osoba, która udzieli Ci wszelkich niezbędnych informacji dotyczących rodzaju, formy i wysokości pomocy. Po złożeniu wniosku o udzielenie pomocy, pracownik socjalny umówi się z Tobą na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania. Poinformuje Cię on również jakie dokumenty dodatkowe musisz złożyć, aby dokumentacja była kompletna.

Do głównych zadań realizowanych przez Ośrodek należy:

 • przyznawanie i wypłata zasiłków stałych oraz przysługujących do nich dodatków i świadczeń;
 • przyznawanie i wypłata zasiłków okresowych;
 • przyznawanie i wypłata zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej;
 • przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego oraz wykonywanie innych zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin;
 • przyznawanie i wypłata renty socjalnej;
 • przyznawanie pomocy rzeczowej w naturze na ekonomiczne usamodzielnienie się;
 • wykonywanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej, wynikających z rozeznanych potrzeb gminy;
 • występowanie do gminy o udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;
 • pokrywanie wydatków na świadczenia lecznicze;
 • wykonywanie pracy socjalnej;
 • sprawianie pogrzebów;
 • kierowanie do domów pomocy społecznej;
 • świadczenie usług opiekuńczych w domu chorego.
Informacja wytworzona przez:
Iwona Skrzypczyk , w dniu:  25‑11‑2008 10:57:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Daria Konieczna , w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
02‑02‑2022 12:40:57
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive