Zespół Szkolno - Przedszkolny


Nazwa
  Zespół Szkolno - Przedszkolny
Akt założenia
(powołania)
Uchwała Rady Gminy Ornontowice z dnia 19.05.2005r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Gminie Ornontowice
Kontakt 43-178 Ornontowice Zwycięstwa 7
tel/fax. (+48 32) 235-50-16
Forma
prawna/organizacyjna
jednostka budżetowa - zespół szkół
Witryna www: www.ornontowice.edu.pl
BIP: www.spmiarka.edu.pl/smodbip
e-mail: zsp@ornontowice.edu.pl
 

Kierownictwo:

 1. Dyrektor - Gizela Siedlaczek
  od dnia: 1 września 2005 r.
 

8-letnia szkoła podstawowa z włączonymi dwoma klasami Gimnazjum

Informacje

Z dniem 1 września 2005r. Szkołę Podstawową im. Karola Miarki w Ornontowicach i Przedszkole Gminne im. Kubusia Puchatka w Ornontowicach połączono w Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gminie Ornontowice. Zespół jest jednostką budżetową finansowaną na podstawie odrębnych przepisów. Jego siedzibą jest kompleks budynków przy ul. Zwycięstwa 7 w Ornontowicach. Organizację Zespołu określa jego statut.

Cele i zadania Zespołu:

 • Zespół realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych;
 • Zespół wykonuje zadania z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju ucznia, zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i rozwoju zdrowia w czasie zajęć szkolnych, przerw międzylekcyjnych; umożliwia zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły wchodzącej w skład zespołu;
 • Szczegółowe założenia systemu wychowawczego, cele operacyjne, formy i środki działań określa program wychowawczy Zespołu;
 • Zespół umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia:
  • poradnictwo psychologiczno - pedagogiczne,
  • rozwijanie zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych;
 • Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.

 

Zgodnie z reformą oświaty, od 1 września 2017 r. gimnazja przestały funkcjonować. Dwie klasy gimnazjum zostały włączone do ośmioletniej szkoły podstawowej.

Informacja wytworzona przez:
Iwona Skrzypczyk
email: iwona.skrzypczyk@ornontowice.pl tel.:32 3306225 fax: 32 3306214
, w dniu:  27‑11‑2008 00:57:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Daria Konieczna , w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
21‑11‑2018 11:09:23
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive