Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej


Nazwa
  Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej
   
Kontakt 43-178 Ornontowice ul. Zwycięstwa 26
tel/fax. (+48 32) 336-12-33
forma
prawna/organizacyjna:
jednostka budżetowa
BIP: https://zgkiw.bip.gov.pl/
e-mail: zgkiw@ornontowice.pl
Godziny pracy pon., wt., czw.: 7.00-15:00; śr.: 7:00-17:00; pt.: 7:00-13:00
   

Kierownictwo:

 1. Dyrektor - Arkadiusz Pamuła (wcześniej: Kierownik)
  od dnia: 1 lipca 2004 r.
 
 

Informacje

Przedmiotem działania Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej jest realizacja zadań własnych Gminy Ornontowice w zakresie gospodarki komunalnej i wodno-ściekowej, a obejmujące w szczególności:

Gospodarkę wodno-ściekową:

 • prowadzenie gospodarki ściekowej na oczyszczalni ścieków Ornontowice-Południe wraz z obiektami towarzyszącymi,
 • transport i usługi asenizacyjne na terenie gminy,
 • przygotowanie danych wyjściowych (warunków) do projektowania sieci wodno-kanalizacyjnych,
 • prowadzenie i wykonywanie nadzoru branżowego nad realizacją inwestycji oraz przeprowadzanymi remontami,
 • wymiana i konserwacja urządzeń pomiarowych,
 • kontrola stanu technicznego urządzeń oraz prowadzenie niezbędnej dokumentacji w tym zakresie,
 • okresowe badanie jakości wody jak i wód odprowadzanych z oczyszczalni ścieków,
 • prowadzenie comiesięcznego inkasa za świadczone usługi,
 • prowadzenie spraw dot. umów o dostawę wody i odprowadzania ścieków,
 • całodobowa kontrola nad prawidłowym funkcjonowaniem sieci wodociągowej, oczyszczalni, sieci kanalizacyjnej a w przypadku awarii organizacja jej szybkiego usunięcia i nadzór w tym zakresie.

Utrzymania czystości i porządku oraz unieszkodliwiania odpadów komunalnych:

 • prowadzenie gospodarki odpadami,
 • transport odpadów na terenie gminy,
 • nadzór nad świadczonymi usługami oczyszczania gminy,
 • zarządzanie działalnością składnicy odpadów segregowanych,
 • stwarzanie warunków dla utrzymania czystości (montaż i dbałość o kosze na śmieci zlokalizowane w ciągach dróg),
 • prowadzenie prac porządkowych na terenach komunalnych (park, boiska, miejsca rekreacji),
 • utrzymywanie w czystości przystanków autobusowych i wiat przystankowych,
 • techniczna i sprzętowa obsługa akcji promujących ochronę środowiska (sprzątanie świata itd.).

Utrzymanie zieleni gminnej:

 • wykonanie i pielęgnacja skwerów, kwietników oraz obiektów zieleni gminnej.

Utrzymanie oraz konserwacja cieków wodnych na terenach komunalnych,

 • udrażnianie cieków wodnych:
 • konserwacja i naprawa przepustów na ciekach wodnych i rowach,
 • współpraca z właścicielami cieków oraz podmiotami odprowadzającymi wody do tychże odbiorników.

Utrzymywanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych we właściwym stanie technicznym i higienicznym:

 • sprzątanie pomieszczeń administracyjnych,
 • sprawowanie nadzoru oraz prowadzenie kontroli konserwatorskiej nad obiektami i urządzeniami administracji samorządowej - windy, kotłownie, urządzenia wentylacyjne, klimatyzacyjne.

Inne zagadnienia w tym dot. ograniczenia bezrobocia przez Gminę:

 • roboty publiczne i prace interwencyjne.

 
Informacja wytworzona przez:
Iwona Skrzypczyk , w dniu:  29‑04‑2009 15:32:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Administrator Administrator , w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
29‑01‑2021 08:15:22
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive