Jednostki gminne


Poniżej znajduje się wykaz podmiotów gminnych zobowiązanych do udostępniania informacji publicznej. Po udostępnieniu przez nie podmiotowych stron BIP w wykazie pojawią się linki do tych witryn.
 
Nazwa podmiotu Adres BIP
ARTeria-Centrum Kultury i Promocji www.bip.arteria.ornontowice.pl
Gimnazjum im.Noblistów Polskich w Ornontowicach (od 01.09.2017 r., zgdnie z reformą oświaty, dwie klasy gimnazjum zostały włączone do ośmioletniej szkoły podstawowej) www.ornontowice.edu.pl/bip-gim
Gminna Biblioteka Publiczna www.bip.gbp.ornontowice.pl
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej www.bip.gops.ornontowice.pl
Gminny Ośrodek Zdrowia www.bip.goz.ornontowice.pl
Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza i Terapeutyczna www.spwit.ornontowice.pl
Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej www.zgkiw.ornontowice.pl
Zakład Gospodarki Zasobami Gminy (z dniem 30.06.2019r. jednostka została zlikwidowana) www.zgzg.ornontowice.pl
Zakład Usługowo-Pomocniczy dla Jednostek Oświatowych www.zup-ornontowice.pl/bip/
Zespół Szkolno-Przedszkolny www.spmiarka.edu.pl/smodbip
Informacja wytworzona przez:
Iwona Skrzypczyk
email: iwona.skrzypczyk@ornontowice.pl tel.:32 3306225 fax: 32 3306214
, w dniu:  03‑12‑2008 10:24:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Daria Konieczna , w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
06‑11‑2019 14:52:59
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive