rok 2012


Informacja o wyniku konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Ornontowice w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice

18‑12‑2012 14:44:27
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o wyniku konsultacji projektu uchwały budżetowej Gminy Ornontowice na rok 2013

18‑12‑2012 14:42:48
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Nr 232/2012 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 10 grudnia 2012 r.

12‑12‑2012 14:34:09

w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany w Uchwale Nr LIX/498/10 Rady Gminy Ornontowice z dnia 27.10.2010r. dotyczącej zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ornontowice.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zarządzenie nr 225/2012 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 29 listopada 2012 r.

03‑12‑2012 12:46:06

w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Ornontowice w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zarządzenie nr 224/2012 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 29 listopada 2012 r.

03‑12‑2012 12:44:21

w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały budżetowej Gminy Ornontowice na rok 2013

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o wyniku konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Ornontowice

28‑11‑2012 07:51:40

w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Ornontowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zarządzenie Wójta Gminy Ornontowice 213/2012 z dnia 31.10.2012r. w sprawie ogłoszenia konsultacji

19‑11‑2012 14:55:06

projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2013r.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o wyniku konsultacji projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2013r.

19‑11‑2012 14:53:45
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zarządzenie nr 218/2012 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Ornontowice

19‑11‑2012 11:17:29

w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Ornontowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wynik konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Ornontowice w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Zdrowia

29‑08‑2012 10:54:08
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów archiwalnych: 24 Numer strony: 1  2  3  
Informacja wytworzona przez:
Stan. ds.Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi , w dniu:  05‑01‑2012 12:30:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Ewa Naczyńska , w dniu:  05‑01‑2012 12:30:00
Data ostatniej aktualizacji:
23‑04‑2012 10:51:16
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie