PROGRAMY GMINNE


Programy gminne

Zadaniem gminy jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia powszechnie dostępnych usług. Ich przygotowanie, poprawa jakości wymaga różnych przedsięwzięć, realizowanych na podstawie programów gminnych. Programy gminne ustalają zgodnie ze swoimi kompetencjami organy gminy (wójt, rada).
Programy gminne oraz informacje o ich realizacji zestawiono w 4 katalogach: strategie i programy - wieloletnie i roczne, plany inwestycyjne , zadania długofalowe oraz sprawozdania z realizacji. Aby do nich dotrzeć, należy wybrać odpowiedni odnośnik (link) w bocznym menu.

Informacja wytworzona przez:
Dariusz Spyra , w dniu:  17‑11‑2008 15:04:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Daria Konieczna , w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
19‑03‑2013 13:51:50
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive