Zadania długofalowe- inwestycje i remonty


Inwestycje i remonty - zadania długofalowe
Lp. Nazwa programu Cel programu Nazwa zadania
1 2 3 4
1 Program modernizacji sieci wodociągowej Rozbudowa i sprawne funkcjonowanie infrastruktury technicznej Dalsza budowa i przebudowa wodociągów
2 Program ochrony wód i krajobrazu Rozbudowa i sprawne funkcjonowanie infrastruktury technicznej PB-W oczyszczalni Ornontowice Północ wraz z kanalizacją sanitarną i deszczową w centralnej i północnej części gminy
3 Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej
4 Program modernizacji i rozbudowy układu komunikacyjnego Rozbudowa i sprawne funkcjonowanie infrastruktury technicznej Remonty dróg powiatowych
5 Remonty i budowa nowych dróg gminnych
6 Połączenie drogi wojewódzkiej 925 z węzłem autostrady A1
7 Społeczeństwo informacyjne Rozwój i wdrażanie nowych technologii Mediateka - społeczeństwo informacyjne, sieć szerokopasmowego Internetu
8 Program gospodarki gruntami Pozyskanie gruntów na cele publiczne Zakup/sprzedaż gruntu
9 Program gospodarki komunalnej i ochrony środowiska Ochrona walorów i zasobów środowiska i wspomaganie działalności w zakresie gospodarki komunalnej Budowa oświetlenia oraz modernizacja oświetlenia dróg
11 Ochrona i utrzymywanie terenów zielonych (urządzonych)
12 Program kształtowania architektury i układu przestrzennego Poprawa warunków zamieszkania, obsługi i wypoczynku mieszkańców Rewitalizacja parku gminnego i innych obszarów kryzysowych, dążenie do spójności zagospodarowania wykorzystujących walory przestrzenne i historyczne
13
14 Program rozwoju bazy sportowej Ochrona i propagowanie zdrowego trybu życia Modernizacja oraz budowa nowych boisk i innych obiektów rekreacyjno-sportowych
15
Informacja wytworzona przez:
Dariusz Spyra , w dniu:  28‑11‑2008 11:14:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Daria Konieczna , w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
20‑02‑2014 10:07:56
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive