Strategie i programyBrak publikacji Gminnego planu gospodarki odpadami w Ornontowicach, gdyż zgodnie z Ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw , z dniem 1 stycznia 2012 r. przestały funkcjonować powiatowe i gminne plany gospodarki odpadami, obowiązują tylko wojewódzkie plany gospodarki odpadami i plan krajowy.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ornontowice na rok 2015

25‑03‑2015 19:00:46

Uchwała Nr VI/47/15 Rady Gminy Ornontowice z dnia 25.03.2015 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ornontowice na rok 2015"

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r.

10‑12‑2014 19:00:37

Uchwała Nr II/13/14 Rady Gminy Ornontowice z dnia w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2015-2017

10‑12‑2014 19:00:20

Uchwała Nr II/12/14 Rady Gminy Ornontowice z dnia 10.12.2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ornontowice na rok 2017

29‑03‑2017 10:31:11

Uchwała Nr XXX/255/17 Rady Gminy Ornontowice z dnia 29.03.2017 r. w sprawie przyjęcia: "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ornontowice na rok 2017"

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zintegrowana strategia rozwoju dla obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego wraz z przygotowaniem Planu Operacyjnego na lata 2017-2025" opracowanego w ramach projektu partnerskiego "J-ednolita S-trategia T-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST

26‑04‑2017 18:00:56

Uchwała Nr XXXI/264/17 Rady Gminy Ornontowice z dnia 26.04.2017 r. w sprawie przyjęcia dokumentu pn. "Zintegrowana strategia rozwoju dla obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego wraz z przygotowaniem Planu Operacyjnego na lata 2017-2025" opracowanego w ramach projektu partnerskiego "J-ednolita S-trategia T-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST".

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r.

20‑12‑2017 14:21:07

Uchwała Nr XXXVIII/321/17 Rady Gminy Ornontowice z dnia 20.12.2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Ornontowice na lata 2018-2033

30‑05‑2018 14:15:22

Uchwała Nr XLIV/376/18 Rady Gminy Ornontowice  z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia "Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Ornontowice na lata 2018-2033"

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Ornontowice do roku 2023

07‑11‑2018 18:00:40

Uchwała Nr XLVIII/407/18 Rady Gminy Ornontowice z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Ornontowice do roku 2023".

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Strategia Rozwoju Gminy Ornontowice na lata 2018 - 2025

07‑11‑2018 17:00:42

Uchwała Nr XLVIII/406/18 Rady Gminy Ornontowice z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Gminy Ornontowice na lata 2018 - 2025".

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2018-2020

20‑12‑2017 13:40:17

Uchwała Nr XXXVIII/320/17 Rady Gminy Ornontowice z dnia 20.12.2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 42 Numer strony: 1  2  3  4  5  
Informacja wytworzona przez:
Dariusz Spyra , w dniu:  17‑11‑2008 15:10:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Daria Konieczna , w dniu:  17‑11‑2008 15:10:00
Data ostatniej aktualizacji:
23‑11‑2018 11:55:51
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie