ogłoszenia różne


Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia

19‑02‑2019 08:54:07
w trybie bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zarządzenie Nr 0050.0023.2019 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 4 lutego 2019 r.

07‑02‑2019 11:12:21

w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru uzupełniającego uczestnictwa w projekcie pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Ornontowice realizowanego przez Gminę Ornontowice w ramach Działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” Osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zarządzenie Nr 0050.0016.2019 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli na 2019 rok

16‑01‑2019 11:09:35
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Godziny funkcjonowania Urzędu Gminy w grudniu 2018 r.

23‑11‑2018 12:24:36
W miesiącu grudniu 2018 r. (w dniach 12, 24 i 28 grudnia) nastąpi zmiana godzin pracy Urzędu Gminy.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

ZARZĄDZENIE NR 0050.0500.2018 WÓJTA GMINY ORNONTOWICE z dnia 20 listopada 2018 r.

20‑11‑2018 14:58:07

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Ornontowice sprawy
realizacji projektu pn. "Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ornontowice" ubiegającego
się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2014-2020, Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka
niskoemisyjna, Działania 4.5 Niskoemisyjny Transport Miejski oraz efektywne oświetlenie, Poddziałania
4.5.1 Niskoemisyjny Transport Miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT.

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

ZARZĄDZENIE NR 0050.0499.2018 WÓJTA GMINY ORNONTOWICE z dnia 20 listopada 2018 r.

20‑11‑2018 14:57:08

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Ornontowice sprawy
realizacji projektu pn. "Wymiana oświetlenia ulicznego na obszarze rewitalizacji w Ornontowicach"
ubiegającego się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii
i gospodarka niskoemisyjna, Działania 4.5 Niskoemisyjny Transport Miejski oraz efektywne oświetlenie,
Poddziałania 4.5.1 Niskoemisyjny Transport Miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

ZARZĄDZENIE NR 0050.0498.2018 WÓJTA GMINY ORNONTOWICE z dnia 20 listopada 2018 r.

20‑11‑2018 14:54:27

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Ornontowice sprawy
realizacji projektu pn. "Program Słoneczna Gmina II" ubiegającego się o dofinansowanie w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020, Osi Priorytetowej
IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1.
Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.1. Odnawialne źródła energii - ZIT

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zarządzenie Nr 0050.0495.2018 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 8 listopada 2018 r.

14‑11‑2018 08:48:01

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Ornontowice sprawy realizacji projektu pn. "Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ornontowice" ubiegającego się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działania 4.5 Niskoemisyjny Transport Miejski oraz efektywne oświetlenie, Poddziałania 4.5.1 Niskoemisyjny Transport Miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zarządzenie Nr 0050.0494.2018 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 8 listopada 2018 r.

14‑11‑2018 08:46:57

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Ornontowice sprawy realizacji projektu pn. "Wymiana oświetlenia ulicznego na obszarze rewitalizacji w Ornontowicach" ubiegającego się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działania 4.5 Niskoemisyjny Transport Miejski oraz efektywne oświetlenie, Poddziałania 4.5.1 Niskoemisyjny Transport Miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT.

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zarządzenie Nr 0050.0493.2018 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 8 listopada 2018 r.

14‑11‑2018 08:30:55

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Ornontowice sprawy realizacji projektu pn. "Program Słoneczna Gmina II" ubiegającego się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020, Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.1. Odnawialne źródła energii - ZIT

 

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 114 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 12
Informacja wytworzona przez:
Ewa Naczyńska
email: ewa.naczynska@ornontowice.pl tel.:32 3306218 fax: 32 3306214
, w dniu:  12‑02‑2013 14:37:56
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Daria Konieczna , w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
19‑02‑2019 08:55:53
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive