stypendium specjalne


Stypendium specjalne - termin składania: 15 października 2019 r.

31‑07‑2019 14:02:37

Zmiana ustawy o systemie oświaty nałożyła na Gminy obowiązek zmiany treści dotychczas obowiązujących uchwał. Na mocy prawa i podjętych uchwał zmieniły się dotychczasowe zasady przyznawania stypendium dla młodzieży szkolnej i studentów i tak:

  • wszyscy uczniowie uczęszczający do Szkoły Podstawowej im. K. Miarki w Gminie Ornontowice bez względu na miejsce zamieszkania ucznia mogą zawnioskować o przyznanie stypendium specjalnego, składając stosowny wniosek w Urzędzie Gminy Ornontowice,

  • uczniowie szkół podstawowych z terenu naszej Gminy, a uczęszczający do szkół w innych miejscowościach, wnioski o stypendia winni składać w Urzędach/Starostwach Powiatowych, które są organem prowadzącym dla tych szkół do których uczęszcza uczeń (przykład: uczeń uczęszczający do szkoły podstawowej w Gliwicach, Katowicach,… ubiega się o stypendium w tych gminach, miastach),

  • uczniowie szkół ponadpodstawowych wnioski o stypendia winni składać w Urzędach/Starostwach Powiatowych, które są organem prowadzącym dla tych szkół do których uczęszcza uczeń. (przykład: uczeń realizujący naukę w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach ubiega się o stypendium w Starostwie Powiatowym w Mikołowie, które jest organem prowadzącym dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych),

  • studenci zamieszkali na terenie Gminy Ornontowice ubiegają się o stypendia wg dotychczasowych zasad, na podstawie nowej Uchwały.

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium specjalnego upływa z dniem 15 października br.

Dokumenty do pobrania:

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja dot. stypendium_aktualizacja

09‑07‑2019 09:30:49

W związku ze zmianą ustawy o systemie oświaty Rada Gminy Ornontowice na sesji w dniu 27.06.2019 r. podjęła nową Uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Gminie Ornontowice oraz dwie Uchwały w sprawie:

  • regulaminu zawierającego zasady przyznawania i wypłacania stypendium specjalnego dla uczniów w Gminie Ornontowice,

  • regulaminu zawierającego zasady przyznawania i wypłacania stypendium specjalnego dla studentów zamieszkałych na terenie Gminy Ornontowice.

Szczegóły w załączeniu.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Stypendium specjalne za osiągnięcia uzyskane w roku szkolnym/akademickim 2017/2018

13‑12‑2018 14:40:54

Wójt Gminy Ornontowice informuje, iż zostały rozpatrzone wnioski o przyznanie stypendium specjalnego za bardzo dobre wyniki w nauce i wyniki w konkursie, uzyskane w okresie roku szkolnego oraz akademickiego 2017/2018. Szczegóły w załączniku.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Ewa Naczyńska
email: ewa.naczynska@ornontowice.pl tel.:32 3306218 fax: 32 3306214
, w dniu:  19‑09‑2017 13:58:56
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Iwona Skrzypczyk
email: iwona.skrzypczyk@ornontowice.pl tel.:32 3306225 fax: 32 3306214
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
31‑07‑2019 14:04:39
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive