stypendium specjalne


Stypendium specjalne za osiągnięcia uzyskane w roku szkolnym/akademickim 2017/2018

13‑12‑2018 14:40:54

Wójt Gminy Ornontowice informuje, iż zostały rozpatrzone wnioski o przyznanie stypendium specjalnego za bardzo dobre wyniki w nauce i wyniki w konkursie, uzyskane w okresie roku szkolnego oraz akademickiego 2017/2018. Szczegóły w załączniku.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja dot. stypendium

19‑09‑2017 15:06:41
Urząd Gminy Ornontowice informuje, że Rada Gminy Ornontowice w dniu 23 sierpnia 2017r. podjęła Uchwałę Nr XXXIV/285/17 w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych w Gminie Ornontowice”, jak również Uchwałę Nr XXXIV/286/17 w sprawie regulaminu zawierającego zasady przyznawania i wypłacania stypendium specjalnego dla uczniów i studentów zamieszkałych w Gminie Ornontowice.

W obecnym regulaminie stypendium specjalne można uzyskać wyłącznie:

– za uzyskanie wysokich ocen,

– za osiągnięcia w olimpiadach i konkursach przedmiotowych,

– za uzyskanie tytułu finalisty lub laureata w olimpiadach i konkursach przedmiotowych.

Wnioski o przyznanie stypendium specjalnego, zarówno dla uczniów jak i dla studentów składać należy w siedzibie tut. Urzędu do dnia 15 października każdego roku za osiągnięcia uzyskane w ukończonym roku szkolnym/akademickim.

Poniżej zamieszczamy skany i druki dokumentów:

1). Uchwała Nr XXXIV/285/17 Rady Gminy Ornontowice w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych w Gminie Ornontowice”

2). Uchwała Nr XXXIV/286/17 Rady Gminy Ornontowice w sprawie regulaminu zawierającego zasady przyznawania i wypłacania stypendium specjalnego dla uczniów i studentów zamieszkałych w Gminie Ornontowice

3). druk wniosku o przyznanie stypendium specjalnego -PDF

4). druk wniosku o przyznanie stypendium specjalnego – odt (do edycji)

5). druk oświadczenia o zamieszkiwaniu – PDF

6). druk oświadczenia o zamieszkiwaniu – odt (do edycji)

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Iwona Skrzypczyk
email: iwona.skrzypczyk@ornontowice.pl tel.:32 3306225 fax: 32 3306214
, w dniu:  19‑09‑2017 13:58:56
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Iwona Skrzypczyk
email: iwona.skrzypczyk@ornontowice.pl tel.:32 3306225 fax: 32 3306214
, w dniu:  19‑09‑2017 13:58:56
Data ostatniej aktualizacji:
13‑12‑2018 14:43:05
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie