rok 2014


Uchwała Nr 4200/IV/108/2015 z dnia 7 kwietnia 2015 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

20‑04‑2015 13:24:13

w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ornontowice.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała Nr 4200/IV/103/2015 z dnia 19 marca 2015 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

25‑03‑2015 08:34:39

w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Ornontowice sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała Nr 4100/IV/155/2014 z dnia 19 sierpnia 2014 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

25‑08‑2014 08:59:24

w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Ornontowice informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała Nr 4100/IV/59/2014 z dnia 19 marca 2014 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

24‑03‑2014 12:45:13

w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Ornontowice pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 400.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała Nr 4100/IV/12/2014 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 10 stycznia 2014 r.

13‑01‑2014 14:29:30

w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Ornontowice wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała Nr 4100/IV/11/2014 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 10 stycznia 2014 r.

13‑01‑2014 14:24:21

W sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 1.372.198 zł przedstawionego w uchwale budżetowej na 2014 r. Gminy Ornontowice

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała Nr 4100/IV/168/2013 z dnia 28 listopada 2013 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

05‑12‑2013 08:02:51

w sprawie opinii o mozliwości sfinansowania deficytu w kwocie 1.000.000,00 zł przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok Gminy Ornontowice.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała Nr 4100/IV/167/2013 z dnia 28 listopada 2013 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

05‑12‑2013 07:29:07

w sprawie opinii o przedłozonym przez Wójta Gminy Ornontowice projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2020.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała Nr 4100/IV/166/2013 z dnia 28 listopada 2013 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

05‑12‑2013 07:46:33

w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Ornontowice projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok wraz z uzasadnieniem.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Anna Gryń-Piontek
email: anna.gryn@ornontowice.pl tel.:32 3306207 fax: 32 3306214
, w dniu:  05‑12‑2013 07:25:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Anna Gryń-Piontek
email: anna.gryn@ornontowice.pl tel.:32 3306207 fax: 32 3306214
, w dniu:  05‑12‑2013 07:25:00
Data ostatniej aktualizacji:
05‑12‑2013 07:25:15
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie