rok 2012


Uchwała Nr 4100/IV/58/2013 z dnia 26 marca 2013 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

08‑04‑2013 13:38:51

w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Ornontowice sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwały IV Składu Orzekającego RIO w Katowicach Nr 4100/IV/176/2012 oraz Nr 4100/IV/177/2012 z dnia 2 października 2012 roku

09‑10‑2012 14:17:38

w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Ornontowice kredytu długoterminowego w kwocie 304.000 zł
w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Ornontowice pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 95.118 zł

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała IV Składu Orzekającego RIO w Katowicach Nr 4100/IV/137/2012

21‑08‑2013 13:40:48

w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Ornontowice informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała Nr 4100/IV/21/2012 z dnia 11 stycznia 2012 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

21‑08‑2013 13:40:30

w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Ornontowice, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała Nr 4100/IV/20/2012 z dnia 11 stycznia 2012 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

19‑01‑2012 12:35:16

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 483.700,98 zł przedstawionego w uchwale budżetowej na 2012 rok Gminy Ornontowice

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała Nr 4100/IV/158/2011 z dnia 17 listopada 2011 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

28‑11‑2011 10:18:08

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 420.470 zł przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2012 rok Gminy Ornontowice

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała Nr 4100/IV/157/2011 z dnia 17 listopada 2011 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

28‑11‑2011 10:16:20

w sprawie opinii o przedłożonym przez wójta Gminy Ornontowice projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 - 2020

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała Nr 4100/IV/156/2011 z dnia 17 listopada 2011 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

28‑11‑2011 10:15:01

w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Ornontowice projekcie uchwały budżetowej na 2012 rok wraz z uzasadnieniem

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Anita Machulik , w dniu:  18‑11‑2011 12:38:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marek Rożek , w dniu:  18‑11‑2011 12:38:00
Data ostatniej aktualizacji:
28‑11‑2011 10:20:40
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie