rok 2011Uchwała Nr 4100/IV/75/2012 z dnia 23 marca 2012 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

28‑03‑2012 12:50:18

w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Ornontowice sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2011 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała Nr 4100/IV/109/2011 z dnia 17 sierpnia 2011 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

26‑08‑2011 10:41:18

w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Ornontowice informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 r.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Ornontowice sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2010 rokwraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami

31‑03‑2011 09:58:03

Uchwała Nr 4100/IV/57/2011 z dnia 22 marca 2011 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Opinia o możliwości spłaty przez Gminę Ornontowice kredytu w kwocie 550.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego.

31‑03‑2011 09:55:12

Uchwała Nr 4100/IV/56/2011 z dnia 22 marca 2011 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Opinia o możliwości spłaty przez Gminę Ornontowice pożyczki WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 160.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego

31‑03‑2011 09:52:04

Uchwała Nr 4100/IV/55/2011 z dnia 22 marca 2011 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Opinia o możliwości spłaty przez Gminę Ornontowice pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie działań w ramach PROW 2007-2013 w kwocie 1.096.097,19 zł

31‑03‑2011 09:49:15

Uchwała Nr 4100/IV/54/2011 z dnia 22 marca 2011 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Opinia o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 7.593.912 zł przedstawionego w uchwale budżetowej na 2011 rok Gminy Ornontowice

21‑01‑2011 12:50:27

Uchwała Nr 4100/IV/12/2011 z dnia 14 stycznia 2011 roku IV Składu Orzekającego RIO w Katowicach

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Ornontowice, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowązań

21‑01‑2011 12:48:42

Uchwała Nr 4100/IV/11/2011 z dnia 14 stycznia 2011 roku IV Składu Orzekającego RIO w Katowicach

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Opinia o możliwości sfinansowania deficytu w wyskokości 6.744.642 zł przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2011 r. Gminy Ornontowice

30‑12‑2010 09:36:25

Uchwała Nr 4100/IV/146/2010 z 23 listopada 2010 IV Składu Orzekającego RIO w Katowicach

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Opinia o przedłożeniu przez Wójta Gminy Ornontowice projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 - 2020

30‑12‑2010 09:34:23

Uchwała Nr 4100/IV/145/2010 z 23 listopada 2010 r. IV Składu Orzekającego RIO w Katowicach

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 11 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Anita Machulik , w dniu:  26‑11‑2010 13:35:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Tomasz Szpoton , w dniu:  26‑11‑2010 13:35:00
Data ostatniej aktualizacji:
26‑08‑2011 10:41:36
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie