rok 2013


Uchwała Nr 4100/IV/57/2014 z dnia 18 marca 2014 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Ornontowice sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała Nr 4100/IV/132/2013 z dnia 13 sierpnia 2013 r. IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkow Katowicach

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Ornontowice informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała Nr 4100/IV/40/2013 z dnia 22 stycznia 2013 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Ornontowice pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 85.742 zł

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała Nr 4100/IV/18/2013 z dnia 15 stycznia 2013 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

W sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Ornontowice, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała Nr 4100/IV/17/2013 z dnia 15 stycznia 2013 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

W sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 2.232.188 zł przedstawionego w uchwale budżetowej na 2013 r. Gminy Ornontowice

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała Nr 4100/IV/188/2012 z dnia 20 listopada 2012 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 1.581.116 zł przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok Gminy Ornontowice

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała Nr 4100/IV/187/2012 z dnia 20 listopada 2012 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Ornontowice projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 -2020

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała Nr 4100/IV/186/2012 z dnia 20 listopada 2012 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Ornontowice projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok wraz z uzasadnieniem

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Anita Machulik , w dniu:  21‑11‑2012 11:37:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Anita Machulik , w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
18‑02‑2013 13:09:10
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive