Wyłączenie jawności informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej


W przypadku wyłączenia jawności informacji publicznej, w Biuletynie Informacji Publicznej podaje się zakres wyłączenia, podstawę prawną wyłączenia jawności oraz wskazuje się organ lub osobę, które dokonały wyłączenia, lub też informacje o podmiocie, w interesie którego dokonano wyłączenia jawności.

W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ornontowice znajdują się informacje publiczne, w których dokonano anonimizacji zawartych w nich danych osobowych osób fizycznych.

Powyższe dotyczy m.in. następujących rodzajów dokumentów:

  • protokoły z sesji organu kolegialnego - Rady Gminy Ornontowice,
  • oświadczenia majątkowe - część B.

Zakres wyłączenia: dane osobowe osób fizycznych, w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, zameldowania, itp.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Informacja wytworzona przez:
Aleksandra Szołtysek
email: aleksandra.szoltysek@ornontowice.pl tel.:32 3306229 fax: 32 3306214
, w dniu:  04‑04‑2013 13:09:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Aleksandra Szołtysek
email: aleksandra.szoltysek@ornontowice.pl tel.:32 3306229 fax: 32 3306214
, w dniu:  04‑04‑2013 13:09:00
Data ostatniej aktualizacji:
04‑04‑2013 13:10:33
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie