Udostępnianie informacji publicznej w Urzędzie Gminy Ornontowice


Zgodnie ze Statutem Gminy Ornontowice osobą odpowiedzialną za udostępnienie dokumentów jest Sekretarz Gminy oraz w zastępstwie inna wyznaczona przez Wójta osoba.

Udostępniający:

  • informuje osobę zainteresowaną, czy dokumenty mogą być udostępnione niezwłocznie,
  • wyznacza pracownika Urzędu Gminy, w obecności którego dokumenty mogą być udostępnione,
  • wskazuje miejsce udostępnienia dokumentów.

W przypadku gdy dokument wymaga dłuższego wyszukiwania, udostępniający wyznacza termin udostępnienia dokumentu, nie dłuższy niż 14 dni od daty złożenia wniosku. Termin ten może być przedłużony do 2 miesięcy ze względu na złożoność wniosku. O przedłużeniu terminu oraz o powodach opóźnienia, zainteresowany jest powiadamiany na piśmie.

Wgląd do dokumentów odbywa się w jednostce, w której są przechowywane, w godzinach pracy tej jednostki i w obecności uprawnionego pracownika.

Dla postępowań dotyczących odmowy udostępniania dokumentu stosuje się przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Sekretarz Gminy prowadzi rejestr wniosków o udostępnienie dokumentów. Zawiera on: imię i nazwisko osoby zainteresowanej, datę złożenia, przedmiot wniosku, nazwę udostępnionego dokumentu, datę załatwienia i potwierdzenie zainteresowanego. Dla pojęć użytych w tych zasadach stosuje się przepisy Kpa.

Informacja wytworzona przez:
Aleksandra Szołtysek
email: aleksandra.szoltysek@ornontowice.pl tel.:32 3306229 fax: 32 3306214
, w dniu:  04‑04‑2013 13:04:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Aleksandra Szołtysek
email: aleksandra.szoltysek@ornontowice.pl tel.:32 3306229 fax: 32 3306214
, w dniu:  04‑04‑2013 13:04:00
Data ostatniej aktualizacji:
04‑04‑2013 13:05:28
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie