W jaki sposób złożyć wniosek?


Forma wniosku jest dowolna. Można skorzystać z gotowego formularza. Podane przez wnioskodawcę dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) wyłącznie w zakresie zbierania, utrwalania i przechowywania.

Podanie danych osobowych jest niezbędne w przypadku, kiedy organ wydaje decyzję administracyjną o odmowie udostępnienia informacji publicznej lub umorzeniu postępowania. Jeśli wnioskodawca na etapie złożenia wniosku nie poda danych osobowych, to w przypadku konieczności wydania decyzji administracyjnej, będzie proszony o ich uzupełnienie.

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej można składać bezpośrednio w Urzędzie Gminy Ornontowice w Biurze Obsługi Stron (parter, pokój nr 111), tel. (32) 33-06-200. Wnioski można także składać za pomocą telefaksu, poczty, poczty elektronicznej na adres ug@ornontowice.pl.

Informacja wytworzona przez:
Aleksandra Szołtysek
email: aleksandra.szoltysek@ornontowice.pl tel.:32 3306229 fax: 32 3306214
, w dniu:  04‑04‑2013 13:06:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Aleksandra Szołtysek
email: aleksandra.szoltysek@ornontowice.pl tel.:32 3306229 fax: 32 3306214
, w dniu:  04‑04‑2013 13:06:00
Data ostatniej aktualizacji:
04‑04‑2013 13:07:20
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie