na rok 2022


Zarządzenie Nr 0050.0538.2022 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 4 lutego 2022 r. w sprawie przyznania dotacji celowej z Budżetu Gminy Ornontowice na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty zadań publicznych Gminy Ornontowice, których realizacja odbędzie się w 2022 r.

04‑02‑2022 12:00:03
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o przyznaniu dotacji celowej z Budżetu Gminy Ornontowice na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zadań publicznych Gminy Ornontowice, których realizacja odbędzie się w 2022 r.

04‑02‑2022 12:32:47
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Ornontowice w zakresie pomocy społecznej w 2022 roku

13‑01‑2022 11:23:35
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Ornontowice w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2022 roku

13‑01‑2022 11:16:48
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Ornontowice w zakresie wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2022 roku

03‑01‑2022 09:28:05
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Iwona Skrzypczyk , w dniu:  13‑01‑2022 09:26:56
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Iwona Skrzypczyk , w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
09‑02‑2022 16:57:15
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive