Tryb udostępniania informacji publicznej


Udostępnianie informacji publicznych następuje w drodze:

  • ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej,
  • udostępniania informacji publicznej, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub centralnym repozytorium na wniosek,
  • wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych,
  • przez zainstalowane w miejscach ogólnie dostępnych urządzenia umożliwiające zapoznanie się z tą informacją,
  • wstępu na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej i udostępniania materiałów, w tym audiowizualnych i teleinformatycznych, dokumentujących te posiedzenia,
  • umieszczania informacji publicznych w centralnym repozytorium informacji publicznych.

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z zastrzeżeniem opisanym poniżej.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP lub centralnym repozytorium jest udostępniana na wniosek.

Informacje publiczne są oznaczane danymi określającymi podmiot udostępniający informację, danymi określającymi tożsamość osoby, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji, danymi określającymi tożsamość osoby, która udostępniła informację, oraz datą udostępnienia.

Podmiot udostępniający informację publiczną jest obowiązany zapewnić możliwość:

  • kopiowania informacji publicznej albo jej wydruk lub
  • przesłania informacji publicznej albo przeniesienia jej na odpowiedni, powszechnie stosowany nośnik informacji.
Informacja wytworzona przez:
Aleksandra Szołtysek , w dniu:  04‑04‑2013 13:01:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Aleksandra Szołtysek , w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
04‑04‑2013 13:02:57
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive