Prawo lokalne


Uchwała nr LXV/560/24 Rady Gminy Ornontowice z dnia 22 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ornontowice

25‑03‑2024 10:28:57
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

UCHWAŁA NR LIX/491/23 RADY GMINY ORNONTOWICE z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

30‑08‑2023 11:03:42
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

UCHWAŁA NR LIX/490/23 RADY GMINY ORNONTOWICE z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ornontowice

30‑08‑2023 11:02:23
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

UCHWAŁA NR LII/431/23 RADY GMINY ORNONTOWICE z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz pozbywania się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych

20‑03‑2023 13:18:34
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

UCHWAŁA NR LII/430/23 RADY GMINY ORNONTOWICE z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

20‑03‑2023 13:18:08
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

UCHWAŁA NR LII/429/23 RADY GMINY ORNONTOWICE z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ornontowice

20‑03‑2023 13:13:01
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

UCHWAŁA NR XLI/331/22 RADY GMINY ORNONTOWICE z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Ornontowice oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

21‑03‑2022 14:21:58
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

UCHWAŁA NR XLI/332/22 RADY GMINY ORNONTOWICE z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

21‑03‑2022 14:21:16
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

UCHWAŁA NR XLI/333/22 RADY GMINY ORNONTOWICE z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ornontowice

21‑03‑2022 14:20:35
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

UCHWAŁA NR XL/312/22 RADY GMINY ORNONTOWICE z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

03‑03‑2022 07:18:47
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 12 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Marek Malczyk , w dniu:  15‑01‑2020 16:42:44
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Ewa Naczyńska , w dniu:  15‑01‑2020 16:42:44
Data ostatniej aktualizacji:
25‑03‑2024 10:29:57
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie