decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach


Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dot. wniesionych odwołań od decyzji RDOŚ o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Wydobywanie węgla i metanu, jako kopaliny towarzyszącej ze złoża węgla kamiennego "Budryk"

27‑08‑2020 13:15:51
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak: DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.116.2018.AL/KN.22

11‑03‑2020 07:42:07
W sprawie środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Wydobywanie węgla i metanu, jako kopaliny towarzyszącej ze złoża węgla kamiennego "Budryk". 
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 24.02.2020 r. dotyczące postępowania o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Wydobywanie węgla i metanu, jako kopaliny towarzyszącej ze złoża węgla kamiennego "Budryk"

09‑03‑2020 12:06:22
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach znak: WOOŚ.442.2.2016.EJ.8 dnia 30.10.2019 r.

30‑10‑2019 09:52:49
o wydaniu decyzji dot. planowanego przedsięwzięcia pn.: Nowe źródło energii jądrowej w miejscowości Dukowany
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak: DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.116.2018.AL/KN.19 z dnia 25.10.2019 r.

25‑10‑2019 09:20:45

dotyczące postępowania odwoławczego od decyzji RDOŚ z dnia 02.07.2018 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Wydobywanie węgla i metanu jako kopaniny towarzyszącej ze złoża węgla kamiennego "Budryk"

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Burmistrza Mikołowa

24‑09‑2019 14:17:47
w związku z postanowieniem SKO w Katowicach w sprawie wyłączenia Wójta Gminy Ornontowice od wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa stacji elektroenergetycznej SE 110/6kV "Budryk" w Ornontowicach"
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach znak: WOOŚ.442.1.2018.EJ.3 z dnia 26.09.2019 r.

26‑09‑2019 12:02:55

dot. postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na optymalizacji pojemności procesowych instalacji do przetwarzania odpadów radioaktywnych w Jaslovskich Bohunicach, na Słowacji.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mikołowa znak: BGO.6220.7.2019.AO z dnia 31.07.2019 r. dotyczące prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa stacji elektroenergetycznej SE 110/6kV "Budryk" w Ornontowicach.

07‑08‑2019 10:17:36
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak: DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.116.2018.AL.16 z dnia 12.07.2019 r.

12‑07‑2019 11:28:43

zawierające informację, że postępowanie odwoławcze od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 02.07.2018 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla i metanu, jako kopaliny towarzyszącej ze złoża węgla kamiennego "Budryk", nie mogło być rozpatrzone w ustawowym terminie

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach znak: WOOŚ.420.97.2019.MP.2 z dnia 12 czerwca 2019 r.

12‑06‑2019 13:59:58

dotyczące sprostowania omyłki w decyzji RDOŚ w Katowicach z dnia 6 listopada 2017 r. ustalającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej  ze złoża "Knurów" dla KWK "Knurów-Szczygłowice"
--

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 46 Numer strony: 1  2  3  4  5  
Informacja wytworzona przez:
Dariusz Spyra , w dniu:  28‑11‑2008 15:49:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Daria Konieczna , w dniu:  28‑11‑2008 15:49:00
Data ostatniej aktualizacji:
27‑08‑2020 13:18:12
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie