decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach


Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mikołowa znak: BGO.6220.7.2019.AO z dnia 31.07.2019 r. dotyczące prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa stacji elektroenergetycznej SE 110/6kV "Budryk" w Ornontowicach.

07‑08‑2019 10:17:36
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak: DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.116.2018.AL.16 z dnia 12.07.2019 r.

12‑07‑2019 11:28:43

zawierające informację, że postępowanie odwoławcze od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 02.07.2018 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla i metanu, jako kopaliny towarzyszącej ze złoża węgla kamiennego "Budryk", nie mogło być rozpatrzone w ustawowym terminie

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach znak: WOOŚ.420.97.2019.MP.2 z dnia 12 czerwca 2019 r.

12‑06‑2019 13:59:58

dotyczące sprostowania omyłki w decyzji RDOŚ w Katowicach z dnia 6 listopada 2017 r. ustalającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej  ze złoża "Knurów" dla KWK "Knurów-Szczygłowice"
--

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Burmistrza Mikołowa znak: BGO.6220.7.2019.AO z dnia 27 maja 2019 r.

27‑05‑2019 14:55:08

dotyczące prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa stacji elektroenergetycznej SE 110/6kV "Budryk" w Ornontowicach"

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Burmistrza Mikołowa BGO.6220.7.2019.AO z dnia 21.05.2019 r.

21‑05‑2019 13:32:19

Zawiadomienie stron postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Przebudowa stacji elektroenergetycznej SE 110/6kV "Budryk" w Ornontowicach

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak: DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.116.2018.AL.11 z dnia 09.05.2019 r.

09‑05‑2019 10:49:25

zawierające informację, że postępowanie odwoławcze od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 02.07.2018 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla i metanu, jako kopaliny towarzyszącej ze złoża węgla kamiennego "Budryk", nie mogło być rozpatrzone w ustawowym terminie

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 17.04.2019 r.

17‑04‑2019 08:29:28

w sprawie prowadzonego postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 925 na odcinku pomiędzy granicami miasta na prawach powiatu: Ruda Śląska (A-1) - Rybnik"

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 25.01.2019 r.

25‑01‑2019 10:58:24

dotyczące postanowienia odwoławczego od decyzji RDOŚ w Katowicach z dnia 2.07.2018r.

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 04.01.2019 r.

04‑01‑2019 10:51:27

o wydaniu postanowienia stwierdzającego niedopuszczalność wniesienia odwołania przez Górnośląskie Towarzystwo Przyrodnicze im. A. Czudka od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 21.11.2016 r. stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 925 na odcinku pomiędzy granicami miasta na prawach powiatu: Ruda Śląska (A-1) - Rybnik"

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie znak: DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.153.2018.mk.2 z dnia 3 stycznia 2018 r.

10‑01‑2019 11:11:46
o utrzymaniu w mocy postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 8 listopada 2018 r., znak: WOOŚ.4210.5.2016.AS.24, odmawiającego dopuszczenia Górnośląskiego Towarzystwa Przyrodniczego im. A. Czudka do udziału na prawach strony w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 925 na odcinku pomiędzy granicami miasta na prawach powiatu: Ruda Śląska (A-1) - Rybnik"
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 39 Numer strony: 1  2  3  4  
Informacja wytworzona przez:
Dariusz Spyra , w dniu:  28‑11‑2008 15:49:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Daria Konieczna , w dniu:  28‑11‑2008 15:49:00
Data ostatniej aktualizacji:
07‑08‑2019 10:18:32
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie