decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach


Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak: DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.116.2018.AL.11 z dnia 09.05.2019 r.

09‑05‑2019 10:49:25

zawierające informację, że postępowanie odwoławcze od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 02.07.2018 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla i metanu, jako kopaliny towarzyszącej ze złoża węgla kamiennego "Budryk", nie mogło być rozpatrzone w ustawowym terminie

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 17.04.2019 r.

17‑04‑2019 08:29:28

w sprawie prowadzonego postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 925 na odcinku pomiędzy granicami miasta na prawach powiatu: Ruda Śląska (A-1) - Rybnik"

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 25.01.2019 r.

25‑01‑2019 10:58:24

dotyczące postanowienia odwoławczego od decyzji RDOŚ w Katowicach z dnia 2.07.2018r.

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 04.01.2019 r.

04‑01‑2019 10:51:27

o wydaniu postanowienia stwierdzającego niedopuszczalność wniesienia odwołania przez Górnośląskie Towarzystwo Przyrodnicze im. A. Czudka od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 21.11.2016 r. stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 925 na odcinku pomiędzy granicami miasta na prawach powiatu: Ruda Śląska (A-1) - Rybnik"

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie znak: DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.153.2018.mk.2 z dnia 3 stycznia 2018 r.

10‑01‑2019 11:11:46
o utrzymaniu w mocy postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 8 listopada 2018 r., znak: WOOŚ.4210.5.2016.AS.24, odmawiającego dopuszczenia Górnośląskiego Towarzystwa Przyrodniczego im. A. Czudka do udziału na prawach strony w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 925 na odcinku pomiędzy granicami miasta na prawach powiatu: Ruda Śląska (A-1) - Rybnik"
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z 10.12.2018 r.

10‑12‑2018 15:36:15

dotyczące postępowania odwoławczego od decyzji RDOŚ z dnia 2.07.2018r.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, znak: WOOŚ.4235.7.2017.MK2.26 z 13 września 2018 r.

13‑09‑2018 12:07:53

dotyczące wydania postanowienia w sprawie sprostowania błędów pisarskich i oczywistych omyłek w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: WOOŚ.4235.7.2017.MK2.19 z 2 lipca 2018 r. dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla i metanu, jako kopaliny towarzyszącej ze złoża węgla kamiennego "Budryk"

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, znak: WOOŚ.4235.7.2017.MK2.20 z 4 lipca 2018 r.

04‑07‑2018 12:44:24

dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla i metanu, jako kopaliny towarzyszącej ze złoża węgla kamiennego "Budryk"

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, znak: WOOŚ.442.2.2016.EJ.6

15‑06‑2018 14:31:55

w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie transgranicznej oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Nowe źródło energii jądrowej w miejscowosci Dukovany"

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, znak: WOOŚ.442.1.2018.EJ.1 z dnia 4 czerwca 2018 r.

08‑06‑2018 10:20:29

w związku z powiadomieniem Republiki Słowackiej o planowanym przedsięwzięciu polegającym na optymalizacji pojemności procesowych instalacji do przetwarzania odpadów radioaktywnych w Jaslovskich Bohunicach

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 34 Numer strony: 1  2  3  4  
Informacja wytworzona przez:
Dariusz Spyra , w dniu:  28‑11‑2008 15:49:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Daria Konieczna , w dniu:  28‑11‑2008 15:49:00
Data ostatniej aktualizacji:
16‑05‑2019 10:51:22
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie