rok 2014Informacja w sprawie przyznania dotacji na zadania publiczne w zakresie ochrony i promocji zdrowia w 2014 roku

16‑09‑2014 13:37:57

"Przez sprawność do aktywności"

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o uwagach do oferty realizacji zadania publicznego

09‑09‑2014 12:25:46

złożonej przez Stowarzyszenie Amazonek Powatu Mikołowskiego z siedzibą w Mikołowie

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie w sprawie wpływu oferty na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia pn.: "PRZEZ SPRAWNOŚĆ DO AKTYWNOŚCI"

01‑09‑2014 14:43:11

Na podstawie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536 ze zm.), Wójt Gminy Ornontowice informuje, że w dniu 01.09.2014 r. wpłynęła do Urzędu Gminy Ornontowice oferta Stowarzyszenia Amazonek Powiatu Mikołowskiego, z siedzibą w Mikołowie, ul. Krawczyka 16, na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia pn.: "PRZEZ SPRAWNOŚĆ DO AKTYWNOŚCI".

Realizację zadania zaplanowano w okresie od 10.09.2014 r. do 08.12.2014 r., a wnioskowana kwota dotacji wynosi 1 500,00 zł.

Ogłoszenie niniejsze zostało umieszczone w dniu 01.09.2014 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ornontowice w Biurze Obsługi Stron, na stronie internetowej http://www.ornontowice.pl/ oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ornontowice.

Niniejszym informujemy, że w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o złożeniu oferty, można zgłaszać uwagi dotyczące przedmiotowej oferty w sposób pisemny na adres: Urząd Gminy Ornontowice, ul. Zwycięstwa 26a, 43-178 Ornontowice (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy) lub elektronicznie na adres e-mail: informacja@ornontowice.pl.

W załączeniu: oferta Stowarzyszenia Amazonek Powiatu Mikołowskiego na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia pn.: "PRZEZ SPRAWNOŚĆ DO AKTYWNOŚCI".

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja w sprawie przyznania dotacji na zadania publiczne w zakresie ochrony i promocji zdrowia w 2014 roku

10‑07‑2014 10:40:07

XII Integracyjny Rajd Rowerowy DUET 2014 - PODLASIE

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o uwagach do oferty realizacji zadania publicznego

09‑07‑2014 12:50:49

złożonej przez Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski Koło w Mikołowie

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie w sprawie wpływu oferty na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia pn.: "XII Integracyjny Rajd Rowerowy DUET 2014 - PODLASIE"

01‑07‑2014 14:04:14

Na podstawie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536 ze zm.), Wójt Gminy Ornontowice informuje, że w dniu 23.06.2014 r. wpłynęła do Urzędu Gminy Ornontowice oferta Polskiego Związku Niewidomych, Okręg Śląski, Koło z siedzibą w Mikołowie na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia pn.: "XII Integracyjny Rajd Rowerowy DUET 2014 - PODLASIE".

Realizację zadania zaplanowano w okresie od 15.07.2014 r. do 15.09.2014 r., a wnioskowana kwota dotacji wynosi 6 000,00 zł.

Ogłoszenie niniejsze zostało umieszczone w dniu 01.07.2014 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ornontowice w Biurze Obsługi Stron, na stronie internetowej http://www.ornontowice.pl/ oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ornontowice.

Niniejszym informujemy, że w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o złożeniu oferty, można zgłaszać uwagi dotyczące przedmiotowej oferty w sposób pisemny na adres: Urząd Gminy Ornontowice, ul. Zwycięstwa 26a, 43-178 Ornontowice (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy) lub elektronicznie na adres e-mail: informacja@ornontowice.pl.

W załączeniu: Oferta Polskiego Związku Niewidomych, Okręg Śląski, Koło z siedzibą w Mikołowie realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia pn.: "XII Integracyjny Rajd Rowerowy "DUET 2014 - PODLASIE".

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Iwona Skrzypczyk , w dniu:  01‑07‑2014 13:56:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Iwona Skrzypczyk , w dniu:  01‑07‑2014 13:56:00
Data ostatniej aktualizacji:
01‑07‑2014 13:57:17
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie