Wójt Gminy


Wójt Gminy Ornontowice - Marcin Kotyczka