Protokoły kontroli


Plik pdf Kontrola zewnętrzna - ZUS Rybnik
18‑06‑2018 11:27:09
Kontrola przeprowadzona w Urzędzie Gminy Ornontowice min. w zakresie prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i ich wypłacania, opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe oraz wystawiania zaświadczeń dla celów ubezpieczeń społecznych za 2017 rok.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
845KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Kontrola wewnętrzna
18‑05‑2018 10:06:19

Kontrola w zakresie prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji otrzymanej przez Katolickie Przedszkole Niepubliczne Sióstr Służebniczek NMP im. Aniołów Stróżów z budżetu Gminy Ornontowice w 2017 roku wraz z kontrolą danych przekazywanych do Urzędu Gminy stanowiących podstawę ustalenia wysokości dotacji.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,3MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Kontrola wewnętrzna
18‑05‑2018 10:03:08

Kontrola w zakresie wybranych zagadnień gospodarki finansowej Zakładu Usługowo – Pomocniczego dla Jednostek Oświatowych, w tym zgodności dokonywania wybranych wydatków z zasadami określonymi w przepisach ustawy o finansach publicznych w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
3,7MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Kontrola wewnętrzna
04‑05‑2018 11:14:42
Prawidłowość gospodarowania w roku szkolnym 2017/2018  środkami funduszy Rad Rodziców działających w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ornontowicach.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
280KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Kontrola wewnętrzna
19‑03‑2018 08:22:23
Ocena prawidłowości sporządzenia przez dotowanego sprawozdania z rozliczenia dotacji oraz ocena zgodności wykonania zadania z umową dotacyjną, w tym ocena prawidłowości wydatkowania środków przekazanej dotacji przez Fundację "Szafa Gra" z siedzibą w Mikołowie-Bujakowie w okresie od 13.03.2017 r. do 31.12.2017 r.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
739KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Kontrola wewnętrzna
08‑02‑2018 14:17:11
Ocena wykorzystania udzielonej dotacji na podstawie przedłożonego sprawozdania za rok 2017 z wykonania planu finansowego ARTerii Centrum Kultury i Promocji.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
743KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Kontrola wewnętrzna
08‑02‑2018 14:15:22
Ocena wykorzystania udzielonej dotacji na podstawie przedłożonego sprawozdania za rok 2017 z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Ornontowicach.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
802KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Kontrola zewnętrzna - Urząd Skarbowy Mikołów
04‑01‑2018 12:12:07
Kontrola przeprowadzona w Urzędzie Gminy Ornontowice w zakresie rzetelności deklarowania podstawy opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wypłacania podatku od towarów i usług (VAT) za maj 2015 rok.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
10,3MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Kontrola wewnętrzna
04‑01‑2018 11:59:15

Kontrola w zakresie zgodności dokonywania wydatków z zasadami określonymi w przepisach o finansach publicznych przez Świetlicę Profilaktyczno - Wychowawczą i Terapeutyczną – kontrolą objęto wybrane wydatki dokonane w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 listopada 2017 r.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
248KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Kontrola wewnętrzna
04‑01‑2018 11:58:09

Kontrola działalności Gminnego Ośrodka Zdrowia w Ornontowicach, w szczególności w zakresie realizacji zadań statutowych, gospodarowania mieniem i wybranych zagadnień gospodarki finansowej Ośrodka. Kontrolą objęty został okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
628KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 127 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 13
Informacja wytworzona przez:
Anna Gryń-Piontek , w dniu:  17‑03‑2009 08:58:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Administrator Administrator
email: ug@ornontowice.pl tel.:(32) 235 53 20
, w dniu:  17‑03‑2009 08:58:00
Data ostatniej aktualizacji:
18‑06‑2018 11:33:02
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie