Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Ornontowicach Aleksandra Szołtysek 76181
ORGANIZACJA GMINY Ewa Naczyńska 66672
Odpowiedzi na wystąpienia Anna Gryń-Piontek 65389
Rada Gminy 2006-2010 Ewa Naczyńska 63454
Malczyk Stanisław - przewodniczący Ewa Naczyńska 63413
Strategie i programy Aleksandra Szołtysek 61647
Sesje Rady Gminy - porządki obrad Tomasz Szpoton 60636
Statut Gminy i regulaminy Ewa Naczyńska 59520
Wójt Gminy - Kazimierz Adamczyk Iwona Skrzypczyk 58933
Uchwały Rady Gminy Ewa Naczyńska 58026
Zastępca Wójta - Michał Adamczyk Joanna Grzywok 54304
Milanowski Ryszard Ewa Naczyńska 54261
Opłaty lokalne Ewa Naczyńska 54111
lata 2003-2010 Tomasz Szpoton 53877
nabór pracowników Aleksandra Szołtysek 53773