Statystyki


Tytuł Autor Ilość
transakcje Ewa Naczyńska 51702
lata 2003-2010 Tomasz Szpoton 51573
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 - skład komisji, granice obwodu Marek Rożek 51414
Majątek Gminy Ewa Naczyńska 51405
stan mienia komunalnego Aleksandra Szołtysek 51308
PLANOWANIE PRZESTRZENNE Ewa Naczyńska 51059
Budżet Gminy Ewa Naczyńska 51026
Urząd Gminy Ewa Naczyńska 50796
Protokoły z sesji Rady Gminy Tomasz Szpoton 50095
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Iwona Skrzypczyk 49757
Rada Gminy Ornontowice (kadencja 2006 - 2010) Tomasz Szpoton 49451
GOZ - Barbara Szczuka Ewa Naczyńska 49360
Rada Gminy Iwona Skrzypczyk 49351
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Ewa Naczyńska 49008
Zadania długofalowe- inwestycje i remonty Dariusz Spyra 48639