Statystyki


Tytuł Autor Ilość
transakcje Ewa Naczyńska 51723
lata 2003-2010 Tomasz Szpoton 51631
Majątek Gminy Ewa Naczyńska 51604
Urząd Gminy Ewa Naczyńska 51528
stan mienia komunalnego Aleksandra Szołtysek 51517
PLANOWANIE PRZESTRZENNE Ewa Naczyńska 51458
Budżet Gminy Ewa Naczyńska 51298
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Iwona Skrzypczyk 50361
Protokoły z sesji Rady Gminy Tomasz Szpoton 50120
Rada Gminy Iwona Skrzypczyk 49835
Rada Gminy Ornontowice (kadencja 2006 - 2010) Tomasz Szpoton 49514
przetargi - sprzedaż nieruchomości Aleksandra Szołtysek 49448
GOZ - Barbara Szczuka Ewa Naczyńska 49409
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Ewa Naczyńska 49023
Zadania długofalowe- inwestycje i remonty Dariusz Spyra 48750