JĘZYK MIGOWY W URZĘDZIE


Na mocy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011r. Nr 209, poz. 1243) osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się zwana dalej "osobą uprawnioną" ma prawo do:

1) załatwienia spraw z wykorzystaniem pomocy osoby przybranej.

Może nią być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia i została wybrana przez osobę uprawnioną. Zadaniem osoby przybranej jest pomoc w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej.

2) kontaktu z urzędem za pośrednictwem narzędzi współczesnej komunikacji, w szczególności poprzez:

  • korzystanie z poczty elektronicznej - ug@ornontowice.pl,

  • korzystanie z elektronicznej skrzynki podawczej na platformie SEKAP (www.sekap.pl),

  • przesyłanie faksu pod numer 32 33-06-214.

3) skorzystanie z usług tłumacza języka migowego albo przeszkolonego pracownika.

  • tłumacza PJM (polski język migowy),

  • tłumacza SJM (system językowo - migowy),

  • tłumacza SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych)W Urzędzie Gminy Ornontowice dwie osoby zostały przeszkolone w zakresie SJM (system językowo-migowy, kurs elementarny):
  1. Jolanta Malczyk - Inspektor Wydziału Organizacyjnego (32 3306216),
  2. Anita Machulik - Inspektor Wydziału Finansowego i Budżetu (32 3306207).

Osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z usług tłumacza albo przeszkolonego pracownika co najmniej na trzy dni robocze przed zdarzeniem z wyłączeniem sytuacji nagłych. Chęć skorzystania z usługi należy zgłosić w formie pisemnej. Można skorzystać z gotowego formularza wniosku (do pobrania na stronie).
Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 Nr 171, poz. 1016, która zgłosi chęć skorzystania z tłumacza języka migowego.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.oasis.opendocument.text
Rozmiar:
15KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Joanna Jeleń , w dniu:  19‑04‑2012 12:51:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Ewa Naczyńska
email: ewa.naczynska@ornontowice.pl tel.:32 3306218 fax: 32 3306214
, w dniu:  19‑04‑2012 12:51:00
Data ostatniej aktualizacji:
20‑02‑2013 13:37:16
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie