PREFERENCYJNA SPRZEDAŻ WĘGLA


PREFERENCYJNA SPRZEDAŻ WĘGLA
DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH

OGŁOSZENIE z dnia 07.11.2022 r.

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r poz. 2236) - Wójt Gminy Ornontowice informuje o przystąpieniu Gminy Ornontowice do zakupu paliwa stałego dla gospodarstw domowych.


Wójt Gminy Ornontowice
Marcin Kotyczka

 

Ogłoszenie z dnia 04.05.2023 r. o sprzedaży końcowej węgla w Gminie Ornontowice

04‑05‑2023 14:20:33

Na podstawie art. 14a Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych w związku z zakończeniem w dniu 30 kwietnia 2023 r. sprzedaży preferencyjnej paliwa stałego na terenie Gminy Ornontowice, Wójt Gminy informuje, że od dnia 5 maja 2023 r. Gmina Ornontowice rozpoczyna sprzedaż końcową węgla z KWK Bobrek, która prowadzona będzie do dnia 31 lipca 2023 r. zarówno dla mieszkańców Gminy Ornontowice jak i osób spoza Gminy.

Ilość paliwa stałego przeznaczonego do sprzedaży końcowej wynosi 7,5 tony, w tym:

  1. ORZECH: 6 ton
  2. KOSTKA: 1,5 tony


Cena proponowanego do sprzedaży węgla wynosi 1800,00 zł brutto za tonę.

Zgodnie z art. 14a, ust. 9 ww. ustawy do sprzedaży końcowej nie stosuje się ograniczeń ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego określoną w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 8 ust. 2.

Osoby zainteresowane zakupem paliwa stałego mogą składać wnioski w pokoju nr 208 w Urzędzie Gminy Ornontowice do dnia 30 czerwca 2023 r.

Wnioski będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością ich wpłynięcia do urzędu, aż do wyczerpania zapasów paliwa.

Przypominamy, że do zakupu paliwa stałego (węgla kamiennego) dla gospodarstw domowych są uprawnione osoby fizyczne w gospodarstwie domowym, które spełniają warunki uprawniające do dodatku węglowego, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym w dowolnej gminie prowadzącej sprzedaż końcową albo od dowolnego innego podmiotu. Osoby fizyczne w gospodarstwie domowym mogą złożyć wniosek o zakup albo wniosek o wydanie zaświadczenia, wystawionego przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby fizycznej w gospodarstwie domowym.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

ZAKUP PREFERENCYJNY WĘGLA DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH W GMINIE ORNONTOWICE

14‑11‑2022 14:49:44

Przypominamy, iż zgodnie z zapisem art. 8 ust 1 Ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego (węgla) dla gospodarstw domowych do dokonania zakupu jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust 1 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 o dodatku węglowym.

Ostateczny rodzaj paliwa (węgla) będzie uzależniony od oferty podmiotu wprowadzającego wyznaczonego do podpisania umowy z Gminą.

Po przekazaniu przez podmiot wprowadzający tych informacji, pracownicy Urzędu będą kontaktowali się z Wnioskodawcami w celu korekty lub wycofania wniosku.

Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego (węgla) dla gospodarstw domowych można pobrać na naszej stronie internetowej (poniżej) oraz w Urzędzie Gminy Ornontowice.

Wypełniony wniosek można złożyć w wersji:

  • papierowej w Urzędzie Gminy Ornontowice z podpisem osobistym,

  • lub elektronicznej wyłącznie za pośrednictwem platformy ePUAP.

Adres skrzynki podawczej Urzędu Gminy Ornontowice ePUAP: /gwornontowice/skrytka

Przed wysłaniem wniosku w wersji elektronicznej należy go podpisać:

  • podpisem kwalifikowanym

  • lub profilem zaufanym.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Urzędu Gminy Ornontowice pod numerem telefonu: 32 33 06 267 i 32 33 06 227.

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Wójt Gminy Ornontowice , w dniu:  07‑11‑2022 09:31:35
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Iwona Skrzypczyk , w dniu:  07‑11‑2022 09:31:35
Data ostatniej aktualizacji:
21‑02‑2024 12:05:55
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive