rok 2022


Protokół z zakończenia konsultacji projektu Uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody w części dotyczącej jednego dębu szypułkowego wchodzącego w skład pomnika przyrody – konsultacje z mieszkańcami

15‑09‑2022 09:50:08
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie konsultacji projektu Uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody w części dotyczącej jednego dębu szypułkowego wchodzącego w skład pomnika przyrody

07‑09‑2022 15:11:48
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Protokół z zakończenia konsultacji projektu Uchwały w sprawie powołania Rady Seniorów w Gminie Ornontowice oraz nadania jej statutu. – konsultacje z mieszkańcami

26‑05‑2022 14:56:20
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie konsultacji z mieszkańcami Gminy Ornontowice projektu Uchwały w sprawie powołania Rady Seniorów w Gminie Ornontowice oraz nadania jej statutu

18‑05‑2022 13:31:33
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Protokół z zakończenia konsultacji projektu Uchwały w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ornontowice – konsultacje z mieszkańcami

25‑02‑2022 11:23:57
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Protokół z zakończenia konsultacji projektu Uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia Regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników – konsultacje z mieszkańcami

25‑02‑2022 10:49:29
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Protokół z zakończenia konsultacji projektu Uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Ornontowice oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej – konsultacje z mieszkańcami

24‑02‑2022 12:01:01
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Protokół z zakończenia konsultacji projektu Uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – konsultacje z mieszkańcami

24‑02‑2022 11:59:44
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie konsultacji z mieszkańcami Gminy Ornontowice projektu Uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Ornontowice oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

17‑02‑2022 12:58:01
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie konsultacji z mieszkańcami Gminy Ornontowice projektu Uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

17‑02‑2022 12:56:48
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów archiwalnych: 16 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Marek Malczyk , w dniu:  13‑01‑2022 13:55:32
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Iwona Skrzypczyk , w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
15‑09‑2022 09:50:36
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive