rok 2018


Konsultacje społeczne projektów: "Program Słoneczna Gmina II”, „Wymiana oświetlenia ulicznego na obszarze rewitalizacji w Ornontowicach”, „Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ornontowice”

27‑11‑2018 09:40:27

W dniu 27.11.2018r. ruszają konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Ornontowice następujących projektów:

  • „Program Słoneczna Gmina II”,

  • „Wymiana oświetlenia ulicznego na obszarze rewitalizacji w Ornontowicach”,

  • „Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ornontowice”

ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy

17‑10‑2018 16:48:54

w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy

17‑10‑2018 16:52:44
 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ornontowice
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o wyniku konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Ornontowice

27‑06‑2018 08:25:36
w sprawie zmiany uchwały XLI/349/18 Rady Gminy Ornontowice z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Ornontowice na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy Ornontowice
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Ornontowice

18‑06‑2018 13:35:37
w sprawie zmiany uchwały XLI/349/18 Rady Gminy Ornontowice z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Ornontowice na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy Ornontowice
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wyniki konsultacji w sprawie przystąpienia do Metropolii

10‑05‑2018 14:42:43

W dniach 26 kwietnia - 9 maja 2018 r. prowadzone były konsultacje z mieszkańcami w sprawie dołączenia naszej gminy do powstałej w 2017 roku w województwie śląskim Metropolii.

Alternatywny tekst z opisem obrazu.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ruszają konsultacje w sprawie Metropolii

18‑04‑2018 12:11:39

26 kwietnia rozpoczną się ornontowickie konsultacje z mieszkańcami w sprawie dołączenia naszej gminy do powstałej w 2017 roku w województwie śląskim Metropolii.

W związku z wejściem w życie ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim, każda gmina, mająca wejść w skład związku, jest zobowiązana do przeprowadzenia konsultacji społecznych wśród swoich mieszkańców. Celem tych konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców na temat przystąpienia gminy, którą zamieszkują do związku metropolitalnego.

W Ornontowicach proces konsultacyjny będzie trwał od 26 kwietnia do 9 maja 2018 r.

Każdy pełnoletni mieszkaniec naszej gminy może odpowiedzieć na następujące pytanie:

Czy jest Pani/Pan za wejściem gminy Ornontowice w skład Związku Metropolitarnego "Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia"?

W konsultacjach można wziąć udział:

  • elektronicznie: przesyłając skan wypełnionego formularza na adres: konsultacje@ornontowice.pl    

  • w formie tradycyjnej: za pomocą formularza papierowego, który można pobrać w Urzędzie Gminy (portiernia) lub w Gminnej Bibliotece Publicznej (wypożyczalnia).

Wypełnione formularze należy wrzucać do oznakowanych urn w Urzędzie Gminy (portiernia) i Gminna Biblioteka Publiczna (wypożyczalnia).

Formularz – do pobrania od 26 kwietnia br.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Iwona Skrzypczyk , w dniu:  02‑07‑2018 12:05:19
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Ewa Naczyńska , w dniu:  02‑07‑2018 12:05:19
Data ostatniej aktualizacji:
27‑11‑2018 09:44:01
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie