Strategie i programyBrak publikacji Gminnego planu gospodarki odpadami w Ornontowicach, gdyż zgodnie z Ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw , z dniem 1 stycznia 2012 r. przestały funkcjonować powiatowe i gminne plany gospodarki odpadami, obowiązują tylko wojewódzkie plany gospodarki odpadami i plan krajowy.

Uchwała Nr VI/50/15 Rady Gminy Ornontowice w sprawie przyjęcia planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ornontowice

16‑04‑2018 13:23:08
z dnia 25 marca 2015 r.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r.

01‑12‑2016 11:33:44
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2018

25‑11‑2016 10:30:24
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Ornontowice na lata 2016-2025

25‑11‑2016 10:28:47
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Ornontowice

27‑06‑2014 07:40:37

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Ornontowice

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Ornontowicach na 2014 rok

15‑01‑2014 16:24:02
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Kodeks Etyki Urzędu Gminy Ornontowice

20‑03‑2013 12:10:39

z dnia 25 sierpnia 2011r.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Ornontowicach na 2013 rok

18‑02‑2013 14:01:48

z dnia 28 listopada 2012r.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Ornontowice 2011r.

18‑02‑2013 13:55:58

z dnia 25 stycznia 2012r.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży wraz ze studentami z terenu Gminy Ornontowice

18‑02‑2013 13:51:28

z dnia 26 października 2011r.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 32 Numer strony: 1  2  3  4  
Informacja wytworzona przez:
Dariusz Spyra , w dniu:  17‑11‑2008 15:10:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Daria Konieczna , w dniu:  17‑11‑2008 15:10:00
Data ostatniej aktualizacji:
16‑04‑2018 13:24:06
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie