Opłaty


Referat Gospodarki Odpadami informuje, że od dnia 1 stycznia 2021 r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

  • 29 zł/miesiąc/osoba dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych,

  • 25 zł/miesiąc/osoba dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym,

  • 28 zł/miesiąc/osoba dla zabudowy wielolokalowej.

Ponadto informujemy, że w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie wypełniają obowiązku selektywnego zbierania odpadów, ustalona została stawka opłaty podwyższonej w wysokości:

  • 58 zł/miesiąc/osoba dla zabudowy jednorodzinnej,

  • 56 zł/miesiąc/osoba dla zabudowy wielolokalowej.

Termin uiszczenia opłaty upływa 20-tego dnia danego miesiąca.

Wysokości stawek opłat za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi określa Uchwała Nr XXIII/197/20 Rady Gminy Ornontowice z dnia 19 listopada 2020r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Informacja wytworzona przez:
Ewa Kurzik , w dniu:  15‑01‑2020 16:38:45
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Ewa Naczyńska
email: ewa.naczynska@ornontowice.pl tel.:32 3306218 fax: 32 3306214
, w dniu:  15‑01‑2020 16:38:45
Data ostatniej aktualizacji:
13‑01‑2021 09:51:32
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive